Anja Løkken Stokke

Stilling: Prosjektleder digitalisering NCE Heidner Biocluster
Telefon: 476 23 020
E-post: anja@klosser.no

Anja har en mastergrad i International Business fra EAE Business School/Universitat Politecnica de Catalunya i Spania og bachelor i eksportmarkedsføring fra Høgskolen i Ålesund med spesielt fokus på den maritime industrien. I tillegg har hun videreutdanning fra Høgskolen i Innlandet innen risiko, sårbarhet og beredskap. Anja har blant annet erfaring med headhunting, prosjektutvikling og -fasilitering, strategisk forretningsutvikling og innovasjonsprosjekter.

Anja jobber med teknologi i grensesnittet mellom akademia, forskning, industri og samfunn. Hun har erfaring med prosjekter innen blant annet cyber security, AI og kompetansekartlegging.

Anja er særlig opptatt av hvordan man med teknologi kan gjøre matproduksjonen mer bærekraftig og styrke bedrifters verdiskapning og konkurransekraft.