Helga Helland

Stilling: Klyngeleder 7sterke
Telefon: 992 96 466

Helga er klyngeleder for 7sterke, og har i forkant av dette vært prosjektleder i Klosser for et kompetanseprosjekt for industrien. Helga har en bachelorgrad i europeiske språk og diverse studiepoeng innen ledelse, HR og reiseliv, blant annet en mastermodul fra BI i HRM, hvor hun forsket på nye arbeidsformer og viktigheten av opplevd støtte. Helga har mer enn ti års erfaring fra HR i teknologibransjen, og har særskilt kompetanse innen organisasjonsutvikling, kulturbygging, endringsledelse, mellommenneskelig kommunikasjon og samarbeid. Hun er særlig opptatt av hvordan forskningsbasert HR kan gi bedrifter finansielle fortrinn.

Hun bruker mye av fritiden sammen med familien, og er mamma til to aktive gutter. Helga finner ro med jord mellom fingrene i hagen, eller på løpetur.