Ann-Kristin Torgersen Aamodt

Stilling: Prosjektleder
Telefon: 990 36 495

Ann-Kristin​ er utdannet sosialantropolog og gjorde feltarbeidet sitt på Svalbard. Hun har siden avsluttet mastergrad i 2010 arbeidet som kvalitetsrådgiver i Oslo kommune og som seniorrådgiver innen organisasjonsutvikling i Sykehuspartner HF.​ Ann-Kristin​ har for det meste arbeidet som prosjektleder i store digitaliseringsprogram i offentlig sektor.

Hun er en medspiller og brenner for teamarbeid, endringsledelse og kontinuerlig forbedring. På fritiden er Ann-Kristin opptatt av å ta i et tak på småbruket sitt, lede en frivillig organisasjon, musikk og naturopplevelser sammen med familie og venner.

Ann-Kristin er involvert i flere av våre prosjekter og jobber med jernbane i en regional og internasjonal kontekst gjennom prosjektlederrollen for grensekryssende godstransport i ACE Green Corridor.