Sikrer fortsettelse av ettertraktet tilbud om EU-rådgivning

Takket være videre finansiering kan Klosser Innovasjon, gjennom vår klynge NCE Heidner Biocluster, fortsatt styrke bedriftenes mulighet til å søke prosjektfinansiering gjennom EU-systemet.…


Hva menes med bærekraftig matproduksjon?

Bærekraftig matproduksjon er ikke bare et begrep – det er en nødvendighet for å forme en sunn og fremtidsrettet matsektor. Norsk landbruksteknologi står i frontlinjen i overgangen til framtidens…


Nasjonal satsing på Agrifoodtech

Norge trenger en nasjonal satsing på Agrifoodtech. Bedrifter innen bransjen utvikler banebrytende nye teknologier som verden trenger for å produsere bærekraftig mat. Dette kan også bidra til å…


Cyber Security Program ble en suksess

https://youtu.be/0e1Mf1VGMi0 I løpet av de siste seks månedene har matindustrien tatt et stort skritt fremover i kampen for å sikre næringen mot cybertrusler. Et nyskapende samarbeid mellom 28…