Takket være videre finansiering kan Klosser Innovasjon, gjennom vår klynge NCE Heidner Biocluster, fortsatt styrke bedriftenes mulighet til å søke prosjektfinansiering gjennom EU-systemet. EU-rådgiver Linn Dybdahl gleder seg til å åpne for nye prosjektmuligheter for klyngens partnerbedrifter.

Klosser Innovasjon, gjennom næringsklyngen NCE Heidner Biocluster er den eneste klyngen i Norge som tilbyr sine partnervirksomheter EU-rådgivning innen grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon. EU-rådgiver Linn Dybdahl gleder seg til å åpne for nye prosjektmuligheter for klyngens partnerbedrifter.

Klosser Innovasjon fikk i 2021 på plass en egen EU-rådgiver i klyngen NCE Heidner Biocluster, og ettersom dette har hatt svært god effekt skal Innovasjon Norge bidra til å finansiere tilbudet videre de neste fire årene.

Hva kan EU-rådgiveren bidra med?

– Som partner i klyngen kan du få bistand fra meg til å blant annet diskutere din prosjektidé, finne riktig utlysning og få innspill på søknad. Du kan også få hjelp med nettverk for å finne prosjektpartnere eller kobles på eksisterende konsortier. Jeg kan også hjelpe medlemsbedriftene med å navigere i EUs søknadsportal, forklarer Dybdahl.
EU-rådgiveren har også tett kontakt med nasjonale kontaktpunkter for EU-finansiering i Innovasjon Norge og Forskningsrådet, og kan bidra til å koble bedriften med rett kontakt.

Ettertraktet tilbud

– Dette betyr mye, sier Brit Rønning Johansen, daglig leder i NCE Heidner Biocluster.
NCE Heidner Biocluster er den eneste klyngen i Norge som tilbyr sine partnervirksomheter EU-rådgivning innen grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon.
– EU-rådgivning for medlemmene har senket terskelen for mange, økt bevisstheten om mulighetene og blitt et svært ettertraktet tilbud. Vi er veldig glade for at resultatene fra EU-arbeidet i klyngen overbeviser i så stor grad at Innovasjon Norge bevilger støtte og dermed sikrer at vi kan tilby dette også videre, forsetter Rønning Johansen.

Synlige resultater

Flere av klyngens partnere har benyttet seg av rådgivningstilbudet. Noen av partnerne har også lykkes med å nå opp i EUs «Champions League» for bedrifter, EIC Accelerator, slik som Digifarm som fikk 60 millioner gjennom ordningen.
Klosser og NCE Heidner Biocluster har innovative løsninger som ligger tett opptil EUs strategier som Green Deal og Farm to fork. Klyngen er en attraktiv samarbeidspartner i prosjekter som skal bidra til å nå målene i disse strategiene.
– Vi ser en stor økning i antall henvendelser fra aktører både internasjonalt og nasjonalt, som ønsker å samarbeide med oss, og ha klyngen og klyngens medlemmer med som partnere i EU-prosjekter, forteller Linn Dybdahl. Vår europeiske gullsertifisering bidrar også til dette, sier hun og viser til NCE Heidner Bioclusters Gold Label in Cluster Management Excellence.

Ekstra prosjektressurser til ditt prosjekt

Gjennom Klosser og NCE Heidner Biocluster har partnerne også tilgang på prosjektledere- og koordinatorer med ulik spisskompetanse. Selskapet kan blant annet bidra med nettverk og koblinger mellom ulike aktører, kommunikasjon, innovasjon og forretningsutvikling med utgangspunkt i bærekraftige forretningsmodeller.

Ta kontakt med EU-rådgiver Linn Dybdahl hvis du har ideer eller spørsmål rundt EU-finansiering, eller bare ønsker å ta en kaffe for å diskutere mulighetene for din bedrift.