Norge trenger en nasjonal satsing på Agrifoodtech. Bedrifter innen bransjen utvikler banebrytende nye teknologier som verden trenger for å produsere bærekraftig mat. Dette kan også bidra til å løse utfordringer jordbruket har med et endret klima, samt at Norge kan bygge en eksportrettet leverandørindustri.

Frank Larsen, administrerende direktør i Klosser Innovasjon sier at vi vil utvikle et landslag for Agrifoodtech som kan bidra til å bygge en prestasjonskultur slik at bedriftene kan lykkes internasjonalt. Dette må vi gjøre sammen med virkemiddelapparatet spesielt Innovasjon Norge. Vi ønsker å få med alle bedrifter både nye og etablerte på en slik satsing. Men sportsmetaforen må ikke misforstås til at vi skal drive med landslagsuttak. Det er markedet som vil plukke vinnerne innen Agrifoodtech.

– Foreløpig er innovasjonsselskaper i Trøndelag, Viken og Innlandet som står bak satsningen Agrifoodtech Norway. Klosser Innovasjon, T-Lab og Aggrator Inkubator Ås har fått innvilget prosjektstøtte fra sine fylkeskommuner. Dette betyr at innovasjonsselskapene hovedsakelig skal ha fokus på bedrifter i sine fylker for å bygge gode regionslag som et grunnlag for et landslag. Innovasjonselskap i andre fylker er invitert med på satsingen. Inntil dette kommer på plass, er vi åpne for å hjelpe bedrifter i hele landet, sier Larsen.

Løfter frem bedrifter

DigiFarm er ett av mange bedrifter som er med i landslaget og som er i ferd med å lykkes internasjonalt. Selskapet benytter data fra eksisterende satellitter for å mer nøyaktig finne eiendomsgrenser; hvor jordene begynner og slutter, beregne jordbruksareal og dermed gir bonden mulighet til mer presist landbruk.

DigiFarm var en startup i 2018 og har nå nærmere seksti ansatte over hele verden. Gjennom Klosser Innovasjon og NCE Heidner Bioclusters bistand har DigiFarm fått 60 millioner kroner i EU-midler.

Nytt fokus i en eksisterende næring

Det åpne landslaget er unikt på flere måter. Kristiane Haug Berg er leder for satsningen i Innlandet og sier det egentlig handler om en modernisering som er i full gang, og hvilke muligheter det gir oss.

– Vi står ovenfor en digitalisering av jordbruket og det tas i bruk sensorer, droner, maskinlæring og bioteknologi i en større og større skala. I kombinasjon med eksisterende kunnskap om jorda. Dét er det som gir oss et handlingsrom for å rette fokus og satse mot en eksportnæring; bedriftene kan tjene penger på dette, samtidig som vi gjør et klimaløft, sier hun entusiastisk.

Det er beregnet at markedet kan være verdt 700 millioner dollar.

Vil du være med på landslaget?

Frank Larsen og Kristiane Haug Berg understreker at det er fritt frem for å ta kontakt dersom Klosser, eller samarbeidspartnerne, ikke har oppdaget bedrifter som kunne vært med på landslaget.

– Vi er gode på å fange opp nye bedrifter, men det er selvfølgelig gründere der ute som vi ikke har snakket med eller vet om ennå. De vil vi veldig gjerne høre fra, sier Larsen.

– Jeg vil også anbefale å følge med på Biotown som er et åpent seminar som strømmes 2. november, hvor mange viktige og spennende tema blir tatt opp rundt dette med ny teknologi, jordhelse og genteknologi, avslutter Kristiane.

Samarbeidspartnere om landslaget i AgriFoodTech: