I løpet av de siste seks månedene har matindustrien tatt et stort skritt fremover i kampen for å sikre næringen mot cybertrusler. Et nyskapende samarbeid mellom 28 aktører har vært hjertet av denne reisen.

– NCE Heidner Biocluster Cyber Security Program har ikke bare økt cybersikkerheten i matindustrien, men også satt standarden for hvordan ulike sektorer og organisasjoner kan samarbeide for å beskytte våre globale ressurser, sier prosjektleder i NCE Heidner Biocluster/Klosser Innovasjon og programleder for NCE Heidner Biocluster Cyber Security Program, Anja Løkken Stokke.

Voksende bekymring ble pilotprogram

Cybertrusler mot matindustrien er en voksende bekymring. Fra datainnbrudd i store matprodusenters systemer til ransomware-angrep på logistikkselskaper, har bransjen blitt et yndet mål for cyberkriminelle. For å møte denne utfordringen ble NCE Heidner Biocluster Cyber Security Program initiert (Cybersikkerhet ruster bedrifter mot angrep | Klosser).

– Pilotprogrammet brakte sammen representanter fra akademia, det offentlige, start-up, det private, organisasjoner og klynger. De ulike aktørene satte konkurranse og interessekonflikter til side for å jobbe for et felles mål: å sikre fremtidens matproduksjon og matsikkerhet, forteller Stokke.

Bevisstgjøring som et middel for å bekjempe cybertrusler

– Når ansatte er bevisste og engasjerte i å beskytte mot cybertrusler, blir de en viktig del av forsvaret mot potensielle angrep, og cybersikkerheten blir en integrert del av virksomhetens DNA, sier førsteamanuensis Gaute Wangen ved NTNUs institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi/CTO i Diri AS.

Bevisstgjøring som våpen har vært en sentral strategi i dette programmet. Deltakerne har gjennom programmet blant annet lært at det ikke er nok å bare investere i tekniske sikkerhetsløsninger; det er like viktig å skape en kultur hvor ansatte og interessenter forstår viktigheten av cybersikkerhet. Gjennom programmet har tematikken IT-sikkerhet blitt løftet innad i virksomhetene, og fått forankring blant toppledelsen.

Næringsklyngen NCE Heidner Biocluster er et nøkkelprosjekt i Klosser Innovasjon, og et av Klossers viktigste instrumenter for å skape vekst, innovasjon og bærekraftig forretningsutvikling. Klossers hovedrolle i cybersikkerhet-programmet har vært arbeid med innovasjon og workshops, hvor innovasjonsselskapet har utviklet spesialkompetanse.

Kunnskapsdeling på tvers

I programmet har man sammen skapt en god takhøyde for deling på tvers av avdelinger, organisasjoner og sektorer. I en verden hvor trusselbildet stadig endres, er det avgjørende å bryte ned siloer og etablere kanaler for kunnskapsdeling. Dette gjør det mulig for ulike aktører å dra nytte av hverandres innsikt og erfaringer, i tillegg til at det fremmer sterkere samarbeid og innovasjon.

– Deling, trening og læring vil forbli nøkkelkomponenter. Sikkerhetsarbeid er en kollektiv innsats som vil kreve vedvarende engasjement fra alle involverte parter. Men vi har allerede bevist at når vi står sammen, er vi sterke og i stand til å beskytte næringen bedre. Kunnskap er tross alt en ressurs som blir mer verdifull når den deles, sier Anja

Veien videre
Selv om de siste seks månedene har vært preget av betydelige fremskritt, er kampen mot cybertrusler i matindustrien langt fra over. Det sterke samarbeidet som har blitt etablert, må fortsette å vokse og utvikle seg for å gjøre matindustrien bedre rustet til å møte det stadig skiftende trusselbildet.

 – I dag kan vi se tilbake på de siste månedene med stolthet og optimisme. Gjennom vårt felles arbeid har vi etablert et fundament som vil styrke bioøkonomiindustrien i årene som kommer. Sammen kan vi sikre en tryggere fremtid for matindustrien og forbrukere over hele verden, avslutter Løkken Stokke.

Fakta om NCE Heidner Biocluster Cyber Security Program:

  • 28 aktører
  • Over 70 mennesker har jobbet for å heve sikkerhetsnivået til matindustrien, enten som deltaker eller som samarbeidsaktør
  • 6 måneder langt kompetansehevingsprogram bestående av kurs, webinarer, workshops, praktiske oppgaver og mentorprogram
  • Programmet er utviklet og ledet av NCE Heidner Biocluster og finansiert av Innovasjon Norge
  • Samarbeidsaktørene er NTNU, Klosser Innovasjon, Norwegian Cybersecurity Cluster, Diri AS, NSM, Cyberforsvaret, Næringslivets Sikkerhetsråd, Datatilsynet, The AC, Agrecruit og Swisslinx

Spørsmål om programmet? Kontakt hovedansvarlig Anja Løkken Stokke / 47 62 30 20 / anja@klosser.no