Elverumregionen får 5,3 millioner kroner til å øke antall arbeidsplasser. Klosser Innovasjon etablerer kontor, inkubatorvirksomhet og et industrinettverk i regionen og ERNU får midler til et treårig prosjekt for næringsutvikling.

Et tett samarbeid mellom ERNU og Klosser Innovasjon skal bidra til å øke innovasjonskraften i næringslivet i Elverum. Næringslivet i Elverum har hatt en negativ utvikling de siste årene sammenliknet med de andre regionsentrene i Hedmark. Mens Hamar og Kongsvingers piler peker oppover for arbeidsplassutvikling i privat sektor, er det motsatt for Elverum sett i et femårsperspektiv.

  • Innlandet skal skape 1000 nye jobber i årene som kommer. Det er viktig at Elverumregionen også er en del av den satsingen. Veksten og arbeidsplassutviklingen i regionen har dessverre stoppet opp, og vi ser det er viktig at vi får på plass kompetanse og gode systemer for næringsutvikling. Derfor styrker vi nå innsatsen og bevilger nesten 5,3 millioner til to ulike prosjekter, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen i Hedmark fylkeskommune.

Nytt industrinettverk
Klosser Innovasjon får 3 millioner for å styrke industriutviklingen i Elverumregionen. Dette skal gjøres gjennom å etablere et regionalt industrinettverk etter modell fra industriklyngen 7 sterke i Kongsvingerregionen. Klosser skal også satse på å få opp antall innovasjonsideer i eksisterende industri og bidra til å øke antallet inkubatorbedrifter. Prosjektet har en varighet på tre år.

  • Vår erfaring viser at tilstedeværelse er avgjørende for få skape resultater. De regionene hvor Klosser har tett samarbeid med kommunene og det regionale utviklingsapparatet får vi bedre tilgang på utviklingscase i bedrifter, som gjør at vi kan bistå disse med å skape vekst, sier utviklingsleder i Klosser Innovasjon Lars Gillund.

Samlokalisert
Satsningen betyr at Klosser Innovasjon vil ha en ansatt som er samlokalisert med Elverumsregionens næringsutvikling (ERNU) og Elverum vekst. I tillegg skal det samarbeides tett med både næringsavdelingen i Våler og Sør-Østerdal Næringshage.

  • Vi har sett at de regionene der Klosser har et tett samarbeid med nærings- og utviklingsselskap gir effekt, slik som vi har gjort i både Tynset, Kongsvinger og i Hamar. Dette er en modell vi har tro på og som har gitt resultater, og jeg er svært glad for at vi nå får på plass en ressurs i Elverumregionen, sier Sveen.

Utveksle erfaringer
Det lokale næringslivet har stor tro på et industrinettverk, og ser viktigheten av samarbeid på tvers av bedriftene.

– Selv om vi har 40 arbeidsplasser, er vi ikke så stor at vi kan ha all den spesialkompetansen vi trenger framover. Det å kunne utveksle erfaringer, er helt nødvendig for å komme oss videre. Det er viktig å dele på den kompetansen vi har, uttaler daglig leder Rune Midthun i Østlandske Lettmetall til Østlendingen.

Overføringsverdi
For å styrke arbeidsplassutviklingen ytterligere får ERNU 2,2 millioner til et treårig prosjekt for å styrke samarbeidet mellom ulike aktører i næringslivet, og være en pådriver for å skape vekst i eksisterende næringsliv. Dette skal bidra til å øke innovasjons- og konkurransekraften i Elverumregionen. Det skal gjøres gjennom å bidra til at flere søker om midler til og gjennomfører forsknings- og utviklingsprosjekter til utvikling av kommersielle prosjekter og tjenester.

  • Her skal ERNU blant annet se på hvordan de best mulig kan jobbe med å skape vekst i de bedriftene som allerede er etablert i regionen. Dette vil igjen ha overføringsverdi til andre kommuner, sier Per-Gunnar Sveen.

 

Bilde: SAMMEN FOR NÆRINGSLIVET: Fra venstre fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen, daglig leder Tone Lien i ERNU, varaordfører Eldri Svisdal i Elverum kommune, daglig leder Rune Midthun i Østlandske Lettmetall og utviklingssjef Lars Gillund i Klosser Innovasjon.