Arctic Red - landbasert oppdrett av røye

I Norge står akvakultur for en stor del av eksportinntektene og verdiskaping. Oppdrettsnæringen er i all hovedsak lokalisert ved kysten, men med utviklingen av landbaserte akvakulturanlegg er det ikke lenger noen grunn til det.

I 2014 etablerte Klosser Innovasjon prosjektet Arctic Red hvor målet er å legge til rette for etablering av oppdrettsanlegg for norsk arktisk røye, Salvelinus alpinus, en art som også lever i ferskvann. Våre analyser viser at røyeoppdrett kan bli en svært attraktiv næring kan skape like store verdier som skogen i Innlandet.

Klossers røyesatsning er sentrert på fire områder:

  • Avlsarbeid: I et eget oppdrettsanlegg på Rena gjennomfører Klosser et langsiktig prosjekt for å avle frem stamfisk med egenskaper som god helse, høy fôrutnyttelse/veksthastighet og bedre kjøttkvalitet enn villfisk. Avl er helt nødvendig for å få god økonomi i produksjonen, og gjøres systematisk for alle husdyrarter (også laks).
  • Levering av røyerogn: Avlsarbeidet og produksjon av stamfisk har nå kommet så langt at Klosser siden 2019 har levert rogn til røyeprodusenter i inn- og utland. Etterspørselen etter vår røyerogn er stor, så dersom du er interessert er det viktig å melde fra tidlig.
  • Rammevilkår: Lover og regelverk er dårlig tilrettelagt for akvakultur av ferskvannsfisk, noe som gjør det krevende å starte som oppdretter. Klosser Innovasjon arbeider tett med sektormyndighetene for å skape gode rammebetingelser som sikrer bærekraftig produksjon av røye.
  • Rådgiving for fremtidige røyeoppdrettere: Gjennom flere års arbeid har Klosser opparbeidet svært god kompetanse på områder som prosjektering og drift av anlegg, konsesjonssøknader og salgs- og markedskanaler. Vi har etablert et omfattende nettverk nasjonalt og internasjonalt, og bistår seriøse aktører som vurderer røyeoppdrett.

Vil du vite mer om avlsprosjektet og levering av røyerogn?
Kontakt: Karina Hauge Johansen

Karina Hauge Johansen

Stilling: Prosjektleder NCE Heidner Biocluster
Telefon: 482 70 970
E-post: karina@klosser.no

Karina har en bachelor i husdyrvitenskap fra NMBU, og en internasjonal mastergrad i avl og genetikk gjennom NMBU og Wageningen Universitet i Nederland. Rett etter endt utdannelse begynte hun i jobben som forsker for røyeavlsprosjektet «Arctic Red» i Klosser Innovasjon, som hun nå er prosjektleder for. Her har hun ansvaret for avlsplanleggingen, drift og gjennomføring av rognproduksjon, samt deltar i rekruttering av nye røyeoppdrettere. Ved siden av røyesatsningen jobber hun også i klyngeadministrasjonen til NCE Heidner Biocluster, hvor hun blant annet organiserer arrangementer, kobler bedriftsprosjekter med passende utlysninger og holder foredrag. På fritiden driver Karina med hest og konkurranse-ridning.

Karina Hauge Johansen

Prosjektleder NCE Heidner Biocluster
Telefon: 482 70 970

Vurderer du å bli røyeoppdretter?
Kontakt: Marie Moen Unneberg

Marie Moen Unneberg

Stilling: Inkubatorrådgiver
Telefon: 473 09 773
E-post: marie@klosser.no

Marie har bachelor i bioteknologi og master innen bioinformatikk og anvendt statistikk fra NMBU og Wageningen University. Hun har ni års arbeidserfaring fra næringsmiddelindustrien. Gjennom arbeid hos Nortura og Finsbråten har Marie hatt ansvar innen produktutvikling, produksjons- og prosessutvikling, emballasjeutvikling, logistikk, kvalitet og markedsføring. Hun har jobbet med prosjekter som tar for seg hele verdikjeden bra bås til bord. Som rådgiver i inkubatoren bidrar Marie til å skape og realisere innovasjonsprosjekter hos etablerte og nystartede bedrifter. Hun har spesielt ansvar for næringsmiddelindustrien, men jobber også inn mot andre prosjekter hvor det er behov for rådgivning, nettverksbygging og kompetanseheving. På fritiden er Marie glad i å bake og lage mat, samt å bedrive ulike friluftsaktiviteter med familien.

Marie Moen Unneberg

Inkubatorrådgiver
Telefon: 473 09 773