Unge voksne i Hamarregionen har fått et sted å møtes for karriere og nettverk. Unge Voksne Nettverk (UVN) er et nytt initiativ der unge mennesker under 40 år kan møtes, finne karrieremuligheter og skape verdifulle nettverk.

Nærmere 20 unge mennesker deltok på kick-off i begynnelsen av mars, hvor de fremmøtte fikk høre om UVN. De fikk også mulighet til å nettverke med hverandre og med representanter fra lokale bedrifter.

Bak initiativet står ansatte fra Hamarregionen Utvikling, Klosser Innovasjon, Eidsiva, Eika Forsikring, Stange kommune, Innlandet fylkeskommune, NAV, SpareBank1 Østlandet, Green Mountain, Norsk Tipping, Helse Sør-Øst, The AC, Digital Innlandet, Sirkula og Anti.

Tilbyr en nettverksarena

Målet med UVN er å bidra til at unge mennesker i Hamarregionen får de beste mulighetene til å lykkes i sin karriere og til å integrere seg. UVN tilbyr en nettverksarena hvor unge mennesker kan få inspirasjon og motivasjon, dele tips, bygge nettverk, samt lære av erfarne fagfolk og hverandre.

Kristina Joce fra Hamarregionen Utvikling, som leder UVN, legger vekt på at nettverket er tilgjengelig for alle.
– Tverrfaglig nettverksbygging åpner for et mangfold av muligheter og fremhever at nettverkets utvikling styres av deltakernes tilbakemeldinger og behov, sier Kristina Joce.

MØTES: Unge Voksne Nettverk er i gang i Hamar.

– Jeg oppfordrer alle til å dele sine behov og ideer, slik at vi i UVN kan legge til rette for møter som er så relevante og verdifulle som mulig, fortsetter hun.

UVN er opptatt av samarbeid og er dedikert til å forenkle integrasjonen for nyankomne, samtidig som de styrker båndene mellom eksisterende innbyggere i Hamarregionen til å engasjere og bidra til et verdifullt liv i regionen.

Må jobbe for å beholde kompetansen

– Når Innlandet har tiltrukket seg verdifull kompetanse, står vi overfor en ny og viktig oppgave; å jobbe for å beholde disse dyktige talentene, sier Anja Løkken Stokke, prosjektleder digitalisering i NCE Heidner Biocluster. Hun representerer Klosser Innovasjon og i UVN bidrar Løkken Stokke blant annet med strategiarbeid, planlegging og tilrettelegging av nettverksarrangementer for å styrke karriere og integrering blant unge voksne i Hamarregionen.

– Vi lever i en tid preget av digitalisering og avstand. Nå er det ekstra viktig å investere i nettverk og fysiske møter mellom mennesker, da dette utgjør selve grunnmuren for trivsel og suksess, fortsetter Løkken Stokke.

Geno og Norsvin, to av partnervirksomhetene i NCE Heidner Biocluster, deltok også på kickoff-møtet.

– Vi som forsknings- og internasjonaliseringsdrevet bedrift er helt avhengig av nettverk rundt oss for å levere og lykkes. Og det å legge til rette for arenaer hvor vi kan møte andre mennesker og annen kompetanse kan også utløse muligheter begge veier gjennom samspill rekruttering og ideer, sier Kristin Malonæs, administrerende direktør i Geno.

– Vi setter stor pris på at det lages denne type møteplasser og vi bidrar veldig gjerne inn på sånne arenaer, fortsetter hun.

Olav Eik-Nes, administrerende direktør i Norsvin, fortalte om betydningen av og hvordan bygge faglige og kommersielle nettverk, og fremhevet åpenhet og inkludering som nøkkelen til en robust arbeidskultur.

Neste UVN møte er afterwork torsdag 4. april på HEIM Hamar. UVN er til stede fra kl. 16.30.

MULIGHETER: - Vi som forsknings- og internasjonaliseringsdrevet bedrift er helt avhengig av nettverk rundt oss for å levere og lykkes. Og det å legge til rette for arenaer hvor vi kan møte andre mennesker og annen kompetanse kan også utløse muligheter begge veier gjennom samspill rekruttering og ideer, sier Kristin Malonæs, administrerende direktør i Geno.