Over ett års iherdig jobbing har gitt resultater. Nå kan Klosser Innovasjon og Eidskog kommune juble over at Vestre bygger en hypermoderne møbelfabrikk i skogen i Kongsvingerregionen.

SAMARBEID: Godt og tett samarbeid var avgjørende for Vestres etablering på Magnor. Fra venstre daglig leder Kjersti Wangen i Klosser Innovasjon, daglig leder Jan Christian Vestre i Vestre AS og ordfører Kamilla Thue i Eidskog kommune.
Foto: Vestre AS

Med spektakulær arkitektur og det aller nyeste innen teknologi, inkludert et spennende besøkssenter og 300 mål med opplevelsespark, har daglig leder Jan Christian Vestre i Vestre AS et hårete mål om å bygge verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk inne i Magnor-skogen. Vestre vil investere 300 millioner kroner i opplevelsesfabrikken «The Plus». Etableringen kom på plass gjennom et godt og tett samarbeid over tid.

– Klosser Innovasjon har fra første stund, og gjennom hele prosessen, vært en viktig støttespiller og rådgiver for oss, sier daglig leder Jan Christian Vestre i Vestre AS.

Han er svært fornøyd med den tette kontakten Klosser har hatt med virkemiddelapparatet og med folk i regionen, og han har ikke tall på hvor mange tomtebefaringer de har vært med på.

– Klosser har vært «på» gjennom hele prosessen, og har også sørget for god kontakt inn mot kommunen, sier han.

– Ekstra verdifullt
Jan Christian Vestre husker fortsatt godt den den aller første gangen han tok kontakt med Klosser Innovasjon via telefon.

– Stian løp rett fra lunsjen for å svare meg på alle mine spørsmål, og i løpet av ett døgn hadde vi hatt vårt første møte, smiler Vestre og sikter til forretningsutvikler Stian Gulli Hansen i Klosser på Kongsvinger som ofte er den som har den første kontakten med nye bedrifter.

Vestre ser klart viktigheten av at aktører som Klosser tar ansvaret for bedrifter som har ulike behov.

– Dette er ekstra verdifullt for oss som er innflyttende til regionen, og som er helt avhengig av at noen har nettverket både lokalt og regionalt. Jeg håper samarbeidet forsetter, særlig fordi Klosser også har erfaring rundt bygging av industribedrifter, sier Vestre, som nesten ikke kan vente med å sette spaden i jorda.

Han har den siste uken etter den storslåtte lanseringen fått det han synes er enestående positive tilbakemeldinger både nasjonalt og internasjonalt.

– Noen mener det er vel vågalt å satse så stort – midt under koronapandemien – men det er nå vi trenger slike investeringer. Jeg er trygg på vår at konklusjon er riktig, sier Vestre, som forventer å ta det første spadetaket på sensommeren eller tidlig høst.

Planen er rundt ett års byggetid. Vestre har allerede valgt Ø.M. Fjeld fra Kongsvinger som hovedentreprenør.

– Vi legger vekt på å bruke lokale leverandører og lokale samarbeidspartnere, sier Vestre.

Han har satt fem mål med byggingen av «The Plus»: De skal bygge verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk, bevise at de kan konkurrere globalt fra Skandinavia, skape attraktive jobber med rom for alle, bidra til at folk fra hele verden vil besøke Magnor og inspirere flere til å ta del i det grønne skiftet.

– Viktige arbeidsplasser
Klosser Innovasjon og Eidskog kommune kan ikke annet enn å juble over at Vestre bygger en hypermoderne møbelfabrikk i skogen i Kongsvingerregionen.

– Vi er stolte av å ha bidratt til at den største investeringen i norsk møbelindustri på tiår skal skje i Eidskog, sier daglig leder Kjersti Wangen i Klosser Innovasjon og ordfører Kamilla Thue i Eidskog kommune.

– Bedriftsleder Jan Christian Vestre er en flott kombinasjon av visjoner og handlekraft. Og dette er midt i blinken for både Magnor, Eidskog og Kongsvingerregionen og vår satsing på det grønne skiftet. Vi er jo det grønne hjertet!, sier Thue.

De har ennå ikke helt landet etter forrige ukes lansering av «The Plus» – en framoverlent opplevelsesfabrikk som skal bygges midt i skogen.

– Et helt fantastisk bygg, og enda viktigere; 30 nye arbeidsplasser ved oppstart og totalt 70 arbeidsplasser på sikt. I tillegg kommer alle som blir sysselsatt med byggingen, og ringvirkninger blant annet knyttet til synlighet for regionen når alt står ferdig, sier Wangen.

FARGERIKT: En trapp lakkert i alle Vestres 200 standardfarger skal lede besøkende og ansatte opp til opplevelsessenteret og kontoret. Sentrum av The Plus blir besøkssenteret, som kan ta imot barnehager, skoleklasser, studenter, bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Midtpunktet i bygget skal håndtere all logistikk på en effektiv måte og er derfor utformet som en innendørs rundkjøring. Foto: BIG/Vestre AS

Befarte skogstomter
Men etableringen har ikke kommet på plass helt av seg selv; bak ligger hardt arbeid over tid fra flere aktører. Klosser Innovasjon har vært involvert helt fra den spede starten da Vestre kun ønsket å befare tomter i ro og fred, uten noe lokaliseringsfokus.

– Vi har hatt svært mange turer rundt i skogene i flere av regionens kommuner, før vi fant den optimale tomta som Vestre til slutt falt for og som oppfylte deres krav. Og da vi koblet på Eidskog kommune ble vi imponerte over hvordan de kastet seg rundt. Jeg tar av meg hatten for den innsatsen kommunen har gjort, sier Wangen.

Hun påpeker at den innstillingen som kommunen viste virkelig er ett eksempel til etterfølgelse.

– For slike saker kan komme igjen, og da gjelder det å være fleksible og dynamiske, sier Wangen. Hun påpeker at etableringen setter både Kongsvingerregionen og Eidskog på kartet.

Rekrutterer bedrifter
Klosser Innovasjon jobber aktivt med bedriftsrekruttering på oppdrag fra kommunene i Kongsvingerregionen.

– Derfor vil jeg benytte anledningen til å takke alle kommunene som finansierer arbeidet vi gjør med bedriftsrekruttering. Dette er den 10. bedriftsrekrutteringen vi har kommet i mål med i år, og vi opplever at noe er i ferd med å skje med attraktiviteten vår. Bedriftene opplever større pågang på folk som vil flytte hjem, og en større tilgang på kompetanse, smiler Wangen.

Dette mener hun er takket være et godt samarbeid mellom kommunene og et særdeles viktig omdømmearbeid.

THE PLUS: Bygningen har fått navnet «The Plus» fordi den er formet som et pluss-tegn med ulik produksjon i hver av «armene». De fire armene skal romme trefabrikk, montering, fargefabrikk og lager. Bygget er designet av det anerkjente arkitektkontoret BIG Bjarke Ingels Group.
Foto: BIG/Vestre AS

En viktig hjelper
Ordfører Thue påpeker at Klosser Innovasjon har vært en viktig hjelper for kommunen i prosessen med å få Vestre til regionen og til Eidskog kommune, og mener arbeidsdelingen har vært god mellom kommunen og Klosser.

– Vi har hatt en tett kommunikasjon med Klosser underveis i prosessen og en god arbeidsdeling oss imellom. Det har gjort det mulig for oss å konsentrere vår jobb om å være «god på å være kommune», det vil si mye på tilrettelegging av tomt, regulering og infrastruktur, sier Thue.

Hun påpeker at kommunen allerede for 3-4 år siden la grunnlaget for fabrikketableringen, da de igangsatte reguleringene for næringstomta.

– Det er mange som har jobbet svært hardt og godt over tid, og som må ha en stor del av æren for at dette lar seg realisere på den ønskede tomten, sier Thue.

Hun trekker særlig fram det gode samarbeidet med Kroksjøen vannverk, konsulent Georg Finsrud fra Scanwater, arealplanlegger Torfinn Smines virksomhetsleder Steinar Grønnerud og fungerende varaordfører Espen Fjeldbu. I tillegg et godt samarbeid med grunneier hvor det er inngått en opsjonsavtale om kjøp av grunn. I tillegg påpeker hun at et samstemt kommunestyre har gjort sin del av jobben, mht positive vedtak på reguleringsplan og støtte til etablering i form av infrastruktur på tomta.

– På hver sin måte har vi utfylt hverandre i jobben som måtte gjøres, sier Wangen, som sammen med kollegene Stian Gulli Hansen og Ronny Olsson har brukt mye tid og krefter på en rekke samtaler og forhandlinger med blant annet departement, fylkeskommune, Innovasjon Norge og Enova.

Bred kompetanse
Wangen påpeker også at den brede kompetansen hos staben i Klosser Innovasjon har vært medvirkende til resultatet.

– Der ligger også mye av styrken vår. I denne saken har vi vært helt avhengig av å ha egne folk med bred industrikompetanse, tett koblet på vår egen etableringskompetanse, sier Wangen.

Magnor ligger i Eidskog kommune, en halv times kjøring sørøst for Kongsvinger og ikke langt fra svenske-grensen. Tettstedet Magnor har om lag 1.000 innbyggere og er et gammelt industristed med bedrifter som Magnor Glassverk, Hydro Extrusion Norway og H-vinduet.

– Vestre bygger nå videre på våre stolte industritradisjoner, påpeker Thue.

Grønn vekst og grønt hjerte
Vestre produserer utemøbler for det offentlige rom. I mer enn 70 år har de vært med på å skape sosiale møteplasser for millioner av mennesker. Selskapet har de siste årene gjort braksuksess med sin eksport til utlandet, og har sine møbler i bruk blant annet på Times Square i New York og på Aker brygge i Oslo.

Fabrikkeier Jan Christian Vestre ønsker med investeringen å vise at grønn vekst er mulig. Det betyr at Vestre ønsker å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser, samtidig som de ønsker å bidra til miljøet. Blant annet så blir bygget det første industribygget som oppnår aller høyeste miljøklassifisering, med smarte roboter og selvkjørende trucker, alt basert på fornybar energi.

Det er også lagt vekt på å skape en spennende arkitektur som i seg selv skal bli en turistattraksjon som vil skape internasjonal oppmerksomhet. Fabrikken får også 50 prosent lavere klimagassutslipp enn tilsvarende prosjekter.

– Gjennom denne investeringen får Kongsvingerregionen et nytt landemerke og befester rollen som Norges Grønne Hjerte, sier Wangen.

ÅPENT FOR ALLE: Fabrikktaket vil være åpent for alle året rundt. Adkomsten til taket skjer via ramper og trapper som er tilknyttet eksisterende og nye turveier i området.
Foto: BIG/Vestre AS

Fakta om The Plus

  • Planlagt ferdigstillelse i 2021/2022
  • Bygget er på 6.400 kvadratmeter og vil koste 300 millioner kroner, og er den største investeringen i norsk møbelindustri på flere tiår
  • Inkluderer besøkssenter og 300 mål offentlig park
  • The Plus reduserer klimagassutslippene med minst 50 % sammenlignet med en tilsvarende konvensjonell fabrikk og er dermed «Paris proof».
  • «BREEAM Outstanding» (Nordens første industribygg som oppnår aller høyeste miljøklassifisering, blant annet ved bruk av norsk massivtre og utslippsfri byggeplass).
  • 250 000 kWt fornybar energiproduksjon og gjenbruk av 90-95 % av prosessvannet.
  • Vestre Experience Center skal ta imot skoleklasser – inspirere flere til det grønne skiftet.
  • Vestre Forest Camp – 300 mål kultur- og opplevelsespark.
  • Vil skape 30-70 nye arbeidsplasser – og være et utstillingsvindu for inkluderende arbeidsliv.
  • Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge, Enova og Eidskog kommune

Les mer om fabrikken her: www.theplus.no.