Elverumregionen får 5,3 millioner kroner til å øke antall arbeidsplasser. Klosser Innovasjon etablerer kontor, inkubatorvirksomhet og et industrinettverk i regionen og ERNU får midler til et treårig prosjekt for næringsutvikling.

Kort om stillingen

Det søkes en prosjektleder for å utvikle Tynset studie- og høgskolesenter videre. Målet med prosjektet er at senteret blir en av landets ledende med tanke på tilbud om fleksible og tilpassede undervisningsløsninger. Prosjektet skal utvikle nye studier som dekker næringslivets og offentlig sektors behov. Stillingen rapporterer faglig til styringsgruppen for prosjektet og personalmessig til rådmannen. Klosser innovasjon er en samarbeidspartner i prosjektet, og arbeidsted vil være på Nord-Østerdal videregående skole hvor Tynset studie- og høgskolesenter er lokalisert i dag.

Se hele stillingsutlysningen og søk på Finn.no

Søknadsfrist: 8. januar 2020

Om arbeidsgiveren

Tynset kommune er et regionsenter i vekst. Kommunen preges av gode oppvekstsvilkår, et rikt kulturliv, et omfattende idrettstilbud, et ekspanderende næringsliv og gode jobbmuligheter. Kommunen har full barnehagedekning og bra boligtilgang. Kommunen jobber etter verdiene trygghet, inkludering, puls og optimisme og er et godt sted å bo for alle.