Klimaendringene gjør det vanskeligere å produsere mat. Norsk teknologi kan bidra til å løse disse problemene. Under årets Biotown vil du bli kjent med teknologiene som gjør dette mulig.

Dette er teknologi som er utviklet i Norge og som verden etterspør. Delta digitalt på Biotown 2023 – AgriFoodTech torsdag 2. november og møt de mange spennende bedriftene som står bak disse revolusjonerende teknologiene

Her snakker vi om presisjonsteknologier som gjør det mulig å produsere mer eller samme mengde mat, men med betydelig mindre bruk av innsatsfaktorer. Verktøyene gir bønder mulighet til å forutse og forstå hva som påvirker jord og planter, og til å respondere raskere på endringer. Bruk av presisjonsteknologi er ikke kun bra for bondens lommebok, men vil også redusere jordbrukets miljø- og klimaavtrykk.

Dette er løsninger fra bedrifter som du vil få møte under Biotown:

Damper jorda ren

Ved å kombinere jorddamping med banebrytende teknologi har selskapet SoilSteam skapt løsningen på et av verdens mest presserende problemer: mangelen på matjord. De tilbyr jorddamping som fjerner ugras, skadedyr og sykdommer. Dermed kan forurenset jord som ligger på deponi friskmeldes og gjenbrukes. Og det trenger vi, for hvis verden fortsetter å kaste bort jord i samme tempo som gjennom de siste 50 årene, har forskere antydet at verden kan gå tom for matjord i løpet av de neste 60 år.

SoilSteam bruker ny teknologi for å dampe jorda., noe som gjør matproduksjonen mer bærekraftig.
SoilSteam damper jorda og kan dermed fjerne både ugras, skadedyr og sykdommer. Foto: SoilSteam

Kontroll på vekstforhold

Selskapet Agdir gir bøndene økt kontroll på vekstforholdene, slik at bonden kan ta bedre beslutninger. De leverer sensorikk som følger hele avlingens livsløp på garden, helt fra planting til lagring. Dette skaper et datagrunnlag som bonden bruker til å kvalitetssikre sine innsatsfaktorer som tidsbruk, vann, gjødsel og plantevernmidler. Agdir leverer en databasert tjeneste som gjør det mulig å kutte kostnader, redusere tidsbruk, øke produksjonen, heve kvaliteten og forenkle rapporteringen, og som gjør landbruket mer bærekraftig.

Sporer beitedyrene

Findmy lar bønder overvåke beitedyr, uten å trenge mobildekning. Dette fordi de bruker GPS i halsbåndene på husdyrene. Bønder som bruker Findmys sporingssystem har sett betydelig reduksjon i antall dyr tapt på grunn av sykdom eller rovdyr. Dette har direkte innvirkning på inntekt og på bøndenes velvære. Systemet gir bøndene tidlig varsling dersom noe skjer med dyr, forbedrer dyrepleie og dyrevelferd og effektiviserer innsamlingen av dyr. Økt kontroll over husdyr gir også bedre utnyttelse av beitemark, jordhelse og planteliv, noe som igjen kan redusere behovet for kunstgjødsel, plantevernmidler og ugressmidler.

Marit Mjøen Solem, gründer og daglig leder i FindMy

Klimavennlig gjødsel

N2 Applied lager gjødsel uten fossile tilførsler, noe som muliggjør en sirkulær økonomi i landbruket. Enkelt forklart gjør den husdyrmøkk mer klimavennlig ved å fjerne utslippet av gasser som metan og ammoniakk. I tillegg tilsetter de nitrogen, som øker næringsinnholdet i møkka.

På grunn av mange år med overproduksjon er jordsmonnet mange steder i verden både utmagret og oppbrukt, og det ofte i regioner der mennesker er helt avhengige av å dyrke for å overleve. Med Wastech sin løsning kan jorden revitaliseres. Dette fordi de omdanner de matavfall til næringsrik jord og gjødsel på en ny og innovativ måte. Sirkula jobber systematisk med sosial og miljømessig bærekraft, og lager blant annet ny jord av organisk materiale som hageavfall.

Viktige digitale verktøy

Selskapet DigiFarm benytter data fra eksisterende satellitter for mer nøyaktig å finne eiendomsgrenser; hvor jordene begynner og slutter og for å beregne jordbruksareal, noe som gir bonden mulighet til et mer presist landbruk.

SoilMate har utviklet et digitalt verktøy som gjør innstilling og drift av landbruksredskap enklere og mer nøyaktig. Dette gjør at bønder blant annet kan pløye og gjødsle mye mer nøyaktig, noe som gjør forholdene gunstigere for planten og mer økonomisk for bonden.

Mimiro utvikler digitale løsninger for en mer effektiv og bærekraftig matproduksjon. De bygger digitale produkter for bønder som sikrer effektiv datadeling og gir større innsikt, noe som gjør at de kontinuerlig kan forbedre produksjonen. Samtidig bygger de en dataplattform og maskinlæringstjenester, for å muliggjøre enkel deling og gjenbruk av høykvalitetsdata i landbruksindustrien.

Nils Helset i Digifarm
Nils Helset, daglig leder i DigiFarm
Christian Schøyen, daglig leder i Mimiro

Genetikk og bioteknologi

Plantegenetikk og bioteknologi spiller allerede en avgjørende rolle for å møte klima- og bærekraftutfordringene. Både når det gjelder bedre plantehelse, tilpasning til klimaendringer, økt avlingseffektivitet, plantesykdommer, forbedret matkvalitet og bevaring av biodiversitet.

Graminor utvikler nye plantesorter til jord- og hagebruksnæringen i Norge og Norden. Moleda tilbyr kundene en kjemikaliefri løsning for å kvitte seg med sykdommer og skadegjørere på planter. AgriBiotix-teamet har lang erfaring med oppdagelsen av nye antimikrobielle stoffer, probiotika og plantevekstfremmende organismer. Selskapets fokus er å identifisere mikroorganismer og stoffer fra mikroorganismer som kan brukes til behandling av infeksjoner både innen veterinærmedisin og plantehelse.

Kristin Børresen, daglig leder i Graminor
Tage Thorstensen, gründer og daglig leder i AgriBiotix

Arrangører av Biotown 2023 er Klosser innovasjon og NCE Heidner Biocluster i samarbeid med Innlandet fylkeskommune.

Hold deg oppdatert ved å følge arrangementet på Facebook