Dette får du oppleve under Biotown 2023

Under Biotown 2023 får du møte bedrifter som gjennom ny teknologi løser mange av de store utfordringene som verden står oppe i med et endret klima. Disse innovative norske bedriftene bidrar til at vi kan produsere mer mat på en mer bærekraftig måte.

Bakteppet for Biotown 2023 – AgriFoodTech er at sviktende jordhelse påvirker matproduksjonen globalt. Matjorda trues av overforbruk, miljøgifter og klimaendringer, noe som gir reduserte avlinger, tap av biologisk mangfold, forringet jordstruktur og tap av karbon for å nevne noe.

Gjennom å ta i bruk ny teknologi kan vi gjenopprette jordhelsen og bevare den for kommende generasjoner, samtidig som vi kan produsere mer mat på en mer bærekraftig måte.

På Biotown 2. november 2023 vil du gjennom presentasjoner, samtalepaneler og filmklipp få høre fra noen av Norges mest spennende entreprenører, og du vil få møte virkemiddelapparat og politikere.

Live på Facebook

Biotown 2023 er en livesending på Facebook med inviterte gjester på scenen og i salen. Programleder for dagen er Olav Viksmo Slettan, mest kjent som radio- og TV-reporter i NRK.

Det er mulig å følge direktesendingen live ved å trykke SKAL her

Biotown 2023 åpnes av Frank Larsen, som er administrerende direktør i Klosser Innovasjon. Han vil fortelle hvorfor verden trenger norsk landbruksteknologi, og hva dette kan bety for global matproduksjon. Han vil ta for seg hvor AgriFoodTech Norway-satsingen er i dag, og hvilke mål som skal nås både på kort og lang sikt.

INNOVASJON ER NØKKELEN: Administrerende direktør Frank Larsen i Klosser Innovasjon vil innlede rundt hvorfor innovasjon er nøkkelen for å utvikle bransjen for en ny grønn eksportnæring, og hvordan dette kan bidra til å løse utfordringer knyttet til matsikkerhet, bærekraft og større selvforsyning. Foto: Klosser Innovasjon

Matjorda forringes

Ett av de store spørsmålene som løftes er hvordan vi løser at matjorda vår forringes. I dag trues verdens matjord av både overforbruk, miljøgifter og klimaendringer. Dette blir ekstra alvorlig når vi vet at det tar om lag tusen år for å danne et par centimeter med matjord.

I 2020 estimerte FN at over 800 millioner mennesker i verden sultet, i tillegg til at to milliarder mennesker ikke hadde nok mat. Trolig vil dette tallet øke framover. Klimaendringer vil bli mer og mer merkbare og avlinger vil bli påvirket av tørke, styrtregn eller ekstremvær.

Hvordan fornye matjorda

Heldigvis kan ny teknologi bidra til at vi bedre tar vare på den matjorda vi har. Dette ved å forhindre erosjon eller ved å gi matjorda optimal gjødsling og vanning. Faktisk så er det også mulig å friskmelde syk jord – og til og med omdanne sand til fruktbar jord.

Hans Kristian Westrum, gründer og CGO i SoilSteam
Marit Mjøen Solem, gründer og daglig leder i FindMy
André Bondevik, daglig leder i Agdir

Alt dette får vi høre om gjennom innovatører som Marit Mjøen Solem, gründer og daglig leder i FindMy, André Skoog Bondevik, daglig leder i Agdir og Hans Kristian Westrum, gründer og CGO i SoilSteam.

Over tid utarmes jorda for næringsstoffer. Hvordan kan vi med ny teknologi omdanne organisk avfall til næringsrik jord og gjødsel med høy kvalitet, eller ta vare på og tilføre viktige næringsstoffer til jorda? Her får du møte Grete Olsbye, adm.dir. i Sirkula og Trond Lund, leder forretningsutvikling i N2 Applied og Fredrik Schmidt Fotland, daglig leder i Wastech.

Digital omveltning i jordbruket

Verden trenger mer mat produsert på en bærekraftig måte. Norske bedrifter sitter på deler av løsningen gjennom egenutviklet og unik teknologi for økt og bærekraftig matproduksjon. Dette skaper en digital omveltning i jordbruket. Hva vil kreves for at teknologien skal bli tatt i bruk? I dette ordskiftet får vi møte Nils Helset, daglig leder i DigiFarm, Ole Kind, daglig leder i SoilMate og  Christian Schøyen, daglig leder, Mimiro.

Nils Helset i Digifarm
Nils Helset, daglig leder i DigiFarm

Med teknologimuligheter som CRISPR har vi et verktøy som kan løse de store utfordringene som matprodusenter opplever med et klima i endring. Hvorfor bør vi ta CRISPR i bruk, og hva klarer dette konkret å løse? Her vil du få høre fra Sigrid Bratlie, prosjektleder i NCE Heidner Biocluster.

Plantene i jordbruket

Med Kristin Børresen, daglig leder i Graminor, Tage Thorstensen, gründer og daglig leder i AgriBiotix og Simen Myhrene, styreleder i Moleda, på scenen, så er det på tide å snakke om planter og klimaendringer.

Kristin Børresen, daglig leder i Graminor
Tage Thorstensen, gründer og daglig leder i AgriBiotix
Simen Myhrene, styreleder i Moleda

Hva er mulighetene – og hvilke barrierer har vi? Plantegenetikk og bioteknologi spiller allerede en avgjørende rolle for å møte klima- og bærekraftutfordringene. Både når det gjelder bedre plantehelse, tilpasning til klimaendringer, økt avlingseffektivitet, plantesykdommer, forbedret matkvalitet og bevaring av biodiversitet.

Hvem skal ta regninga?

Til slutt tar vi debatten rundt hvem som skal betale for den rivende teknologiske utviklingen. For det utvikles stadig spennende teknologier som løser nåværende og fremtidige utfordringer i landbruket. Hvordan kan vi stimulere bedriftene til fortsatt teknologiutvikling som verden trenger? Hvem tar regninga for investeringer i bærekraftig landbruksteknologi? Her får du møte bedriftslederne Olav Eik-Nes, adm.dir. i Norsvin, og Trond Lund, leder forretningsutvikling i N2 Applied, i diskusjon med Sverre Bjørnstad, direktør i Innovasjon Norge Innlandet, og stortingspolitikerne Anna Molberg (H) og Nils Kristen Sandtrøen (Ap).

Formål AgriFoodTech Norway:

– Sikre tilgang til testfasiliteter
– Tilby kompetanse innen bærekraft, innovasjon, forretningsutvikling, IPR-sikring og skalering.
– Øke interessen og kompetansen hos private fond og investorer
– Ta en europeisk og etter hvert global posisjon gjennom strategisk profilering
– Fremme norsk deltagelse i teknologisatsinger i EU-program

Arrangører av Biotown 2023 er Klosser innovasjon og NCE Heidner Biocluster i samarbeid med Innlandet fylkeskommune.

Hold deg oppdatert ved å følge arrangementet på Facebook