Sviktende jordhelse påvirker matproduksjonen globalt. Matjorda trues av overforbruk, miljøgifter og klimaendringer. Dette gir reduserte avlinger, tap av biologisk mangfold, forringet jordstruktur og tap av karbon for å nevne noe. Opprettholdelse av god jordhelse er avgjørende for et bærekraftig landbruk. Gjennom å ta i bruk ny teknologi kan vi gjenopprette jordhelsen og bevare den for kommende generasjoner, samtidig som vi kan produsere mer mat på en mer bærekraftig måte.

Dato: 2. november
Tid: Kl. 10.00-14.30

Ønsker du å følge webinaret? Ingen påmelding nødvendig, men trykk SKAL på Facebook-arrangementet, så vil du få påminnelse om å se webinaret via Facebook Live:

Gå til arrangementet på FacebookLast ned programmet

PROGRAM

Programleder Olav Viksmo-Slettan

Åpning

AgrIFoodTech Norway-satsingen – hvor står vi i dag og hvilke mål skal vi nå.
Adm.dir. Frank Larsen i Klosser Innovasjon

1: Matjorden forringes – hvordan løser vi dette?

Hvordan ta vare på matjorda?

Det tar om lag tusen år for å danne et par centimeter med matjord. Ny teknologi kan bidra til at vi bedre tar vare på den matjorda vi har. Dette ved å forhindre erosjon eller ved å gi matjorda optimal gjødsling og vanning. Faktisk så er det også mulig å friskmelde syk jord – og til og med omdanne sand til fruktbar jord.
Marit Mjøen Solem, gründer og daglig leder i FindMy, André Skoog Bondevik, daglig leder i Agdir og og Hans Kristian Westrum, gründer og CGO i SoilSteam

Slik kan vi fornye matjorda

Over tid utarmes jorda for næringsstoffer. Hvordan kan vi med ny teknologi omdanne organisk avfall til næringsrik jord og gjødsel med høy kvalitet, eller ta vare på og tilføre viktige næringsstoffer til jorda?
Grete Olsbye, adm.dir. i Sirkula og Trond Lund, leder forretningsutvikling i N2 Applied og Fredrik Schmidt Fotland, daglig leder i Wastech

2: Teknologi for effektiv og bærekraftig matproduksjon

Digital omveltning i jordbruket

Verden trenger mer mat produsert på en bærekraftig måte. Norske bedrifter sitter på deler av løsningen gjennom egenutviklet og unik teknologi for økt og bærekraftig matproduksjon. Dette skaper en digital omveltning i jordbruket.
Nils Helset, daglig leder i DigiFarm, Ole Kind, daglig leder i SoilMate, Christian Schøyen, daglig leder, Mimiro

Endelig har vi verktøyet

Med teknologimuligheter som CRISPR har vi endelig et verktøy som kan løse de store utfordringene som matprodusenter opplever med et klima i endring. Hvorfor bør vi ta CRISPR i bruk, og hva klarer dette konkret å løse?
Sigrid Bratlie, prosjektleder i NCE Heidner Biocluster

Plantene i jordbruket

Plantegenetikk og bioteknologi spiller en avgjørende rolle for å møte klima- og bærekraftutfordringene. Både når det gjelder bedre plantehelse, tilpasning til klimaendringer, økt avlingseffektivitet, plantesykdommer, forbedret matkvalitet og bevaring av biodiversitet. Hva er mulighetene – og barrierene?
Kristin Børresen, daglig leder i Graminor, Tage Thorstensen, gründer og daglig leder i AgriBiotix og Simen Myhrene, styreleder i Moleda

3: Hvem tar regninga for bærekraftig mat?

Det utvikles stadig spennende teknologier som løser nåværende og fremtidige utfordringer i landbruket. Hvordan stimulere bedriftene til fortsatt teknologiutvikling som verden trenger? Hvem tar regninga for investeringer i bærekraftig landbruksteknologi? Olav Eik-Nes, adm,dir. i Norsvin, Trond Lund, leder forretningsutvikling i N2 Applied, Sverre Bjørnstad, direktør i Innovasjon Norge Innlandet, Anna Molberg, stortingsrepresentant (H) og Nils Kristen Sandtrøen, stortingsrepresentant (Ap)

Våre samarbeidspartnere

Arrangører av Biotown 2023 er Klosser innovasjon, NCE Heidner Biocluster og AgriFoodTech Norway.
Våre samarbeidspartnere og finansiører er: SIVA, Innlandet fylkeskommune, Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, T:lab, Aggrator inkubator Ås.


Har du spørsmål om arrangementet?

Kontakt: Tone Blixøen

Tone Blixøen

Stilling: Prosjektleder
Telefon: 413 14 891
E-post: tone@klosser.no

Tone har hovedfag i bioteknologi fra USA og Oslo, og i tillegg en MBA fra London. Hun har ledet flere prosjekter i Klosser Innovasjon som «Høgskole i Kongsvinger» og «Helsebyen Kongsvinger». For tiden er hun en av prosjektlederne på Klosser Innovasjons store satsning på landbasert oppdrett av røye. Her har hun hovedansvaret for å mobilisere fremtidige røyeoppdrettere, samt utrede marked og teknologi tilpasset denne målgruppen. Tone har selv vært gründer, jobbet med forskning og forretningsutvikling i internasjonale biotech-selskaper og vært rådgiver for næringsklynger og inkubatorer. Hennes faglige ekspertiseområder er innenfor bioøkonomi og helse. Tones fritidsinteresser er golf, «urban sketching» og feriereiser til alle verdens land.

Tone Blixøen

Prosjektleder
Telefon: 413 14 891