Onsite Security på Hamar, som er en av inkubatorbedriftene i Klosser Innovasjon, overvåker aktiviteten ved 50 av landets gjenvinningsstasjoner. I løpet av det siste året har selskapet doblet kamerabruken ved returpunkter i hele landet.

Selskapet benytter blant annet moderne sensorteknologi for å hindre at uønskede hendelser som tyveri, forsøpling og annen uønsket aktivitet ved bedrifter oppstår.

Dumper søppel
Stadig flere dumper hvitevarer og annet søppel på gjenvinningsstasjonene der det kun skal returneres plast, metall og glass. Flere av de største storbyene i Norge har installert overvåkningskameraer, og i løpet av 2018 har selskapet doblet kamerabruken ved returpunkter i hele landet.

Effektiv overvåkning
Onsite Security jobber kontinuerlig for å gi sine kunder bedre sikkerhet. Etter at kameraene er satt i drift, har forsøplingsproblemet avtatt med opptil 90 prosent.
– Dette er en liten, enkel installasjon løser et stort problem for mange, sier Ståle Solberg, daglig leder i Onsite Security.

Les også:

Onsite Securitys hjemmeside

NRK Rogaland: Tusenvis av søppelsyndere blir tatt på fersken