Klosser Innovasjon jobber for at innlandsoppdrett av røye skal bli en ny næring i Norge. I vinter fikk Mali Hagen Røe, daglig leder på Tynset, besøk av TV2s matformidler, Andreas Viestad, på Savalen i Østerdalen. De benyttet muligheten til å isfiske i det vinterkledde landskapet.

Mange kommer til Savalen for å gå på ski eller fiske etter røye på innsjøene.
– Røye er en rød, fin fisk, og det er faktisk en urfisk, siden det er en av de første fiskene som kom til landet etter istiden, forteller Hagen Røe.

Røya har fin ørretsmak med ekstra sødme.
– Drømmen vår er at flere skal få lov til å nyte denne fisken, og vi jobber for at innlandsopprett av røye skal bli en ny næring i Norge, fortsetter hun.

«Røyefjøs» i innlandet

Klosser innovasjon har igangsatt et nasjonalt avlsprogram av Arktisk Røye for å ta fram en fiskestamme som vokser raskt og trives i landbasert oppdrett. Det jobbes for tiden med ulike samarbeidspartnere for å skape bærekraftige forretningsmodeller for innlandsoppdrett.

En bit av Norge
«En bit av Norge» er den norske versjonen av programserien «New Scandinavian cooking», som har gått på den amerikanske kanalen PBS siden 2003. I Norge er programmet sendt i flere omganger siden 2011 med Andreas Viestad som programleder. I hver episode fokuseres det på en bestemt destinasjon og dennes lokale råvarer.

Programmet, En bit av Norge, vises i sin helhet på TV2 før jul. Ta en sniktitt her.