Fjernstyring av vedlikehold på skogsmaskiner ved bruk av AR og VR teknologi, digital støtte til hogstprosessen, og bruk av droner for å visualisere skogen for beregning av mengde, kvalitet og pris er mulig med ny 5G teknologi. Dette skal nå testes i et nytt EU-prosjekt som skal skape bedre betingelser for skogbruket og skogsindustrien.

– Dette er innovasjon som vil øke verdiskapingen i næringen, gjøre arbeidsplassene tryggere og bidra til å sikre artsmangfoldet i skogen, forteller Henning Elvestad, Teknisk rådgiver og forretningsutvikler, Telenor Norge.

Pilotering av effektive og klimavennlige løsninger for by og bygd blir viktig fremover. Her vil neste generasjons mobilteknologi 5G bli avgjørende. Telenor i samarbeid med Klosser Innovasjon og Høgskolen Innlandet ved forskningssenteret CREDS deltar nå i det Europeiske forskningsprosjektet COMMECT hvor målet blant annet er å legge til rette for digital og bærekraftig skogbruk i Distrikts-Norge.

Foto: Fra venstre Per J Nesset (Telenor Research), Lars Gillund (Klosser Innovasjon) og Bård Tronvoll (professor Høgskolen Innlandet).

– Med bruk av 5G teknologi ser vi for oss at vi kan effektivisere og verdiøke industriprosesser i mange næringer utenfor de urbane strøk. I Norge er vi for eksempel opptatt av smarte kommunikasjonsløsninger for skogbruksnæringen og her planlegges det bla. piloter for fjernstyring av vedlikehold på skogsmaskiner ved bruk av AR og VR teknologi, digital støtte til hogstprosessen, i tillegg til bruk av droner for å visualisere skogen for beregning av mengde, kvalitet og pris, sier Per J Nesse i Telenor Research.

Verdiskapning og klimaeffekter

Klosser Innovasjon vil lede arbeidet med kartlegging av interessenter og brukerbehov gjennom en såkalt Skogbruks Living Lab for Norge.

 

– I Living laben vil vi sammen med Telenor og ulike bedriftspartnere teste ut ulike løsninger for å se på hvordan disse kan gi økt sikkerhet, verdiskapning og klimaeffekter. Klosser vil også bidra i koordineringen av inn mot andre Living labs i øvrige deltakerland for å hente erfaring og kompetanse derfra forteller Lars Gillund, som er daglig leder i ved Klossers Kongsvingerkontor.

Forskningssenteret CREDS ved Høgskolen Innlandet vil bidra med forskning på nye forretningsmodeller og forretningsmuligheter som følge av økt digitalisering. CREDS vil også ha ansvar for spredning av resultater av prosjektet i Norge og Europa

 

– CREDS vil bidra gjennom å forske på nye forretningsmodeller som følge av tilgang på ny teknologi, forteller leder for forskningssenteret Bård Tronvoll.

 

Prosjektet involverer allerede flere Norske bedrifter som skal få direkte nytte av prosjektet, og flere vil bli koblet på i løpet av høsten. En av aktørene som har koblet seg på prosjektet er Nortømmer AS. Christopher Rolsdorph som er COO/CTO i selskapet bekrefter viktigheten av å være på den digitale utviklingen;

 

– Nortømmer ser stor verdi i at aktørene samles for å se muligheter innen bruk av ny teknologi. Spesielt innen sanntidsoverføring av data, dekning i områder som i dag er vanskelig tilgjengelig og innen bruk av droner til kartlegging og dokumentasjon, ligger det nye muligheter. Det er også spennende å se hvilke nye samarbeidsformer i bransjen, som kan komme ut av dette.


FAKTA OM PROSJEKTET:

Sammen med Klosser Innovasjon, Høgskolen i Innlandet, Senter for digitalisering og bærekraft (CREDS) og 16 andre partnerne, starter Telenor Research nå opp det EU finansierte forskningsprosjektet COMMECT. Prosjektet har en økonomisk ramme på 50 mill. kr over 3 år og formålet er å forbedre vilkårene for virksomheter lokalisert i distriktene i fem ulike land i Europa (Danmark, Serbia, Tyrkia, Luxembourg og Norge) gjennom digitalisering og tilgang til private 5G og IoT nettverksløsninger.

 

Telenor Research vil stå for installering av 5G-infrastruktur for pilotering av produkt og nettverksløsninger, samt analyser av effektene for samfunnet og de kommersielle og offentlige aktørene som er involvert i prosjektet. Som en del av piloten og analysene vil muligheter for næringsutvikling i andre sektorer, effekt for kommunale tjenester og bosetning også bli vurdert. Dette arbeidet vil skje i tett samarbeid med Telenor Norge.

Foto: John Deere Forestry

Skogbruk

Foto: John Deere Forestry

Skogbruk

Foto: John Deere Forestry