Fylkesrådet har bevilget 2 millioner kroner til vårt bioøkonomisenter BioSmia, der vi blant annet jobber med å få til en ny fastlandsnæring av innlandsoppdrett av røye.

Formålet med BioSmia er å øke innovasjonsevnen innen landbruksbaserte næringer både på skog- og matsiden. Bioprosjekter har vanligvis en lang utviklingsfase før kommersialisering, noe som reduserer både antall idéer det satses på og antallet som kommersialiseres. BioSmia bidrar til at flere prosjekter gjennomføres og blir vellykket. BioSmia har vært i regi av Klosser Innovasjon AS siden 2014, men i februar 2017 tok man steget fullt ut og etablerte et bioøkonomisenter med nasjonale ambisjoner.

39 prosjekter
BioSmia arbeider med innovasjonsprosjekter innen bioøkonomi i tidlig fase. Ideer innhentes og samles og sjekkes ut videre. Idéer som har et potensial tas videre til forstudier og forprosjekter. Så langt har Klosser Innovasjon behandlet over 250 idéforslag, der det per nå er 39 pågående prosjekter.

Framover vil denne satsingen spisses, slik at det kan arbeides enda mere med prosjekter hvor det er størst potensial for utvikling og verdiskaping. Utvelgelsen av disse prosjektene vil være en pågående prosess, men følgende prosjekter er allerede valgt ut:
• Røyeprosjektet (både mobilisering og avl)
• Diagnoseverktøy for antibiotikaresistens
• Skogsbær – mulighet for storskala kommersiell høsting
• Antioksidant fra potet som konserveringsmiddel i mat og fôr
• Insektprotein / Klimatsmart Protein-Produktion (KLIPP)
• Massivtre byggsystemer
• Vertikalt landbruk

Det skal også jobbes med å styrke skogsatsingen og det vil bli et større fokus på sirkulærøkonomi. Det skal også arbeides med spin-outs fra NCE Heidner Biocluster, med et større fokus på den kommersielle fasen. Den tette koblingen som Klosser Innovasjon har med flere klynger gjør at BioSmia kan styrke sitt fokus mot industribedrifter og bidra til at nye forretningsidéer blir kommersialisert. Klosser Innovasjon har ansvaret for administrasjonen av bioklyngen NCE Heidner Biocluster som oppnådde status som Norwegian Centre of Expertise (NCE) i 2018.

Bioinkubator
Klosser har i tillegg en inkubator som er støttet av SIVA og Hedmark Fylkeskommune hvor bioøkonomi er et av tre satsingsområder. Klosser har også ansvaret for administrasjonen av klyngen GreenHeart Industry (7Sterke) som favner både mat- og skogbedrifter. Klosser BioSmia har nylig inngått en samarbeidsavtale med skogklyngen Norwegian Wood Cluster (NWC), som ønsker å benytte seg av Klosser BioSmia og Klosser Inkubator. Denne koblingen mellom BioSmia/Inkubator og klyngene NCE Heidner, GreenHeart og NWC, gjør at BioSmia kan følge prosjektene i en lenger fase og arbeide tett med bedriftene og forskningsmiljøer.

BioSmia bioøkonomisenter har sin hovedbase hos Klosser Innovasjon i Hamar, men gjennom en nodéstruktur dekkes hele Hedmark. I 2020 vil det bli åpnet for at modellen kan utvides til hele Innlandet, samt aktivt jobbe for et enda tettere samarbeid med miljøet på Ås (NMBU). Klosser har allerede prosjekter utenfor Hedmark samt prosjekter på nasjonalt nivå. I mai 2018 inngikk Klosser Innovasjon en samarbeidsavtale med Biorenewable Development Center i York (BDC). Pilotanlegget gir mulighet for uttesting i større skala og dermed løfte prosjekter et skritt videre mot kommersialisering.

RØYESATSING: Administrerende direktør Frank Larsen (fra venstre) i Klosser Innovasjon og styreleder Nils Arne Nordheim kan med glede konstatere fylkeskommunale midler til bioøkonomisenteret BioSmia. Her er de på Klosser innovasjons avlsstasjon for røye ved Løpsjøen i Åmot kommune.