Inkubatorbedriften VilMer havnet denne uken på nasjonale nyhetssendinger da fotballglade 8-åringer rigget til fotballkamp utenfor sjukehjemmet i Elverum.

Takket være nettsiden til VilMer så ble Elverum Fotball koblet med sykehjemmet i Elverum, noe som endte opp med at de eldre på sjukehjemmet fikk servert livat fotballunderholdning til ettermiddagskaffen. Fotballglade 8-åringer underholdt med spilleglede, artige taklinger og godt humør, noe et gråhåret publikum satte stor pris på.

– VilMers visjon er livsutfoldelse gjennom positiv aktivitet. Vi ser at opplevelser og sosialt samvær har stor positiv innvirkning på livskvalitet, sier daglig leder Øystein Landgraff i VilMer.

Målet med VilMer er å bygge videre på alt det gode frivillighetsarbeidet i kommunene i dag. Erfaringer gjort i Ringsaker viser at VilMer bidrar til å sette frivilligheten i et mer tydelig system og gjennom dette forsterker bidrag fra dagens frivillige.

Inkubator hos Klosser Innovasjon
I 2018 ble VilMer en inkubatorbedrift hos Klosser Innovasjon. Klossers inkubator bidrar til å utvikle både oppstartsbedrifter og eksisterende bedrifter, gjennom rådgivning, tilførsel av relevant kompetanse, nettverk og kapital. Bedrifter kan bli tatt opp i inkubasjon i en periode på inntil to-tre år.

– Jeg vurderte lenge om det å bli inkubator var noe for oss, men vi har ikke angret. Bakgrunnen for at vi var i tvil er at vi selv har mye kompetanse, både i ledelsen og i styret. Men gjennom at vi ble en inkubatorbedrift har vi fått lokalkjennskap til markedet og det lokale nettverket, sier Landgraff.

Han ser stor verdi i det å få relevant og lokal sparring.

– Vi opplevde at dette lettere åpnet dører for oss ute i ulike regioner, sier Landgraff.
VilMer har per i dag gjort avtaler med fire kommuner; Elverum, Løten, Ringebu og Ringsaker, men har god dialog med flere kommuner.

Stort potensiale
Inkubatorleder Kristian Bakke Haugen har jobbet med VilMer over lengre tid, og synes det er spennende å kunne bidra.

– VilMer har et svært kompetent team, og er en spennende bedrift. Bedriften har et stort innovasjonspotensial i et marked som berører oss alle. Dette er samfunnsnyttig innovasjon i et viktig og økende marked, sier Bakke Haugen.

Gjennom vilmer.no har VilMer etablert en digital plattform som forenkler koblingen mellom behov og ressurser. VilMer ser store muligheter knyttet til å anvende teknologi for å aktivere ressurser på nye måter, spesielt ledige og ubenyttede ressurser, og plattform og digitale løsninger videreutvikles og forbedres kontinuerlig.

– Vi erfarer at mange personer og aktører gjerne vil bidra mer på sykehjem, aktivitetssentre og ulike typer institusjoner. På vilmer.no gjør vi det enkelt å bidra et par timer når det passer ut fra lyst, tid og interesser, sier Landgraff.

I løpet av 2018 har VilMer opplevd kraftig vekst ved at ansatte bestiller stadig flere opplevelser til sine beboere og brukere.

– Dette er en god kombinasjon av aktiviteter for mange med for eksempel sang, dans, foredrag og hyggestunder med bakst og samvær, og aktiviteter for grupper som lesing, kortspill, besøk av dyr, elsykling med passasjer eller bilturer i nærområdet, sier Landgraff.

 

Les mer på https://vilmer.no/

Hør mer på dette radioinnslaget fra NRK her

FOTBALLMORO: Takket være nettsiden til VilMer så ble det kobling mellom Elverum Fotball og sykehjemmet i Elverum, som denne uken fikk artig besøk av lokale 8-åringer som underholdt beboerne med frisk fotball.

Foto: VilMer