WEBINAR: Biotown 2022 – AgriFoodTech

Bli med på høstens viktigste webinar! Norge har teknologimiljøer og bedrifter som er sterke innenfor agrifoodtech, som avl og foredling av dyr og planter, matsikkerhet, produksjon av gjødsel og presisjonsjordbruk. Agrifoodtech Norway vil skape en prestasjonskultur og et landslag for å muliggjøre en ny eksportnæring – en leverandørindustri for moderne matproduksjon.

Målet er eksport og en ny vekstnæring i Norge. Biotown 2022 er et viktig steg videre i etableringen av et landslag for Agrifoodtech. På webinaret vil du få høre hva som er unikt for disse bedriftene, hvilken teknologi de vil vinne verdensmarkedet med og hvilke muligheter dette gir for nasjonen Norge med økt eksport. Dette er for deg som driver bedrift innen agrifoodtech, arbeider med teknologiutvikling innen landbruket, er investor eller er interessert i bransjen. Detaljert program kommer.

Landslaget for teknologibasert leverandørindustri ble annonsert under Arendalsuka i år. Formålet med AgriFoodTech Norway er å bidra til at teknologibedriftene er klare for skalering og eksport innen bærekraftig utnyttelse av fornybare biologiske ressurser. Initiativtakerne bak dette landslaget er NCE Heidner Biocluster, Mære Landbrukskole, T-lab, Aggrator inkubator Ås og Klosser Innovasjon. De tre sistnevnte representer spesialiserte inkubatorer i henholdsvis Trøndelag, Innlandet og Viken fylker. NCE Heidner Biocluster er en nasjonal klynge for bærekraftig matproduksjon og Mære er representant for et sted hvor bedriftene kan få testet ut sin teknologi.

Landslagets støtteapparat skal kunne levere de beste tjenestene til bedrifter innen agrifoodtech. Dette er bedrifter innen agritech som leverer løsninger til jordbruk og foodtech som leverer løsninger for prosessering av maten. Over de siste årene har det blomstret opp mange nye, lovende bedrifter som besitter unik teknologi eller nyskapende måter å kombinere teknologi på. Fellesnevneren for de fleste bedriftene er at de tenker på et internasjonalt marked. Det norske markedet er for lite, men norske bønder kan få tidlig tilgang til ny teknologi, og det er interesse for å være med på uttesting av nye løsninger.

Vi er overbevist om at et Landslag – hvor vi koordinerer og kombinerer klyngearbeidet med inkubatorbistand, industriell oppskalering sammen med Norsk katapult og internasjonale partnere – vil styrke muligheten for å lykkes som Agrifoodtech-bedrift uavhengig lokalisering i Norge.

Biotown 2022 arrangeres fysisk i Hamar kulturhus med inviterte gjester i salen og på scenen, men vil også bli sendt direkte som webinar. Meld deg på lenger ned på siden.

Programleder er Olav Viksmo Slettan.

Detaljert program kommer.

Formålet med AgriFoodtech Norway:

  • Sikre tilgang til testfasiliteter
  • Tilby kompetanse innen bærekraft, innovasjon, forretningsutvikling, IPR-sikring og skalering.
  • Ha landslagssamlinger hvor man kan lære av de beste dvs. av hverandre og ved å invitere suksessbedrifter fra egen og andre sektorer.
  • Øke interessen og kompetansen hos private fond og investorer
  • Ta en europeisk og etter hvert global posisjon, gjennom strategisk profilering
  • Fremme norsk deltagelse i teknologisatsinger i EU-program

Dette er Biotown:
Biotown er en årlig konferanse og Klosser Innovasjon sin største arena for å fremme aktuelle temaer innenfor vårt satsingsområde bioøkonomi. Dette er en nasjonal og grønn møteplass for fagfolk innen næringsliv, forvaltning, politikk, landbruk, rådgiving og forskning. Konferansen arrangeres i år for åttende året på rad.

Påmelding

Arrangement

Samarbeidspartnere

T:lab, Mære Landbrukskole, Aggrator Inkubator Ås og NCE Heidner Biocluster


Har du spørsmål om arrangementet?

Kontakt: Tone Blixøen

Tone Blixøen

Stilling: Prosjektleder
Telefon: 413 14 891
E-post: tone@klosser.no

Tone har hovedfag i bioteknologi fra USA og Oslo, og i tillegg en MBA fra London. Hun har ledet flere prosjekter i Klosser Innovasjon som «Høgskole i Kongsvinger» og «Helsebyen Kongsvinger». For tiden er hun en av prosjektlederne på Klosser Innovasjons store satsning på landbasert oppdrett av røye. Her har hun hovedansvaret for å mobilisere fremtidige røyeoppdrettere, samt utrede marked og teknologi tilpasset denne målgruppen. Tone har selv vært gründer, jobbet med forskning og forretningsutvikling i internasjonale biotech-selskaper og vært rådgiver for næringsklynger og inkubatorer. Hennes faglige ekspertiseområder er innenfor bioøkonomi og helse. Tones fritidsinteresser er golf, «urban sketching» og feriereiser til alle verdens land.

Tone Blixøen

Prosjektleder
Telefon: 413 14 891