Klosser Innovasjon jobber for at innlandsoppdrett av røye skal bli ei ny næring i Innlandet.