Onsdag 14. august løftet NCE Heidner Biocluster sammen med Innlandet fylkeskommune og BioValley debatten om hvordan vi skal lykkes med bioøkonomi. Innlandet har både ressursgrunnlaget og kompetansemiljøene for å skape løsninger for bærekraftig vekst og utvikling.

– Samarbeid og samhandling i klynger er en nøkkelfaktor for å nå målene i bioøkonomistrategien, sa klyngeleder Kristiane Haug Berg. Hun trakk frem eksempler på områder hvor medlemmene i NCE Heidner Biocluster kan være med å løse noen av utfordringene verden står ovenfor. Lite bruk av antibiotika og plantevernmidler, samt god ressursutnyttelse var noen av eksemplene.

– Det er en genuin enighet om at potensialet innen bioøkonomi er stort. Neste steg må være å sette ambisjoner om arbeidsplasser, verdiskaping og investeringer, sa hun.

–-De grønne næringene er alfa omega for omstillingen av Norge, sa Anita Krohn Traaseth, tidligere leder av Innovasjon Norge og nå medlem av et rådgivende utvalg som skal se på nettopp innovasjonspotensialet i den grønne delen av landbruket.

Onsdagens debatt var ett av totalt om lag 1.400 arrangement i løpet av uka.

Panelet under debatten i Arendal. Fra venstre: Anita Krohn Traaseth, Kristiane Haug Berg (klyngeleder NCE Heidner Biocluster), Kari-Anne Jønnes (leder i Gran Høyre), Geir Pollestad (stortingsrepresentant, Senterpartiet), Nils Kristen Sandtrøen (stortingsrepresentant, Ap) og Arthur Buchardt. Foto: Halvor Løkken/Oppland fylkeskommune

Oppmykning av genteknologiloven

I fjor leverte Bioteknologirådet et forslag til myndighetene om en oppmykning av genteknologiloven. Forslaget var basert på en rekke innspill fra fagmiljøer, bedrifter og privatpersoner fra hele landet, deriblant mange NCE Heidner Biocluster-medlemmer. Torsdag møttes mange av disse aktørene i Arendal for å ta debatten videre sammen med blant annet mat- og landbruksminister Olaug Bollestad (Krf).

Medlemmene i NCE Heidner Biocluster jobber med genteknologi hver dag. Genredigert mat må reguleres, men hvordan? Dette temaet ble diskutert under torsdagens debatt. Med genteknologi er det mulig å utvikle planter og dyr med stadig nye egenskaper. Med teknologi kan en eksempelvis utvikle griser som ikke blir syke av virussykdommer eller planter som er motstandsdyktige mot soppinfeksjoner.

Anita Krohn Traaseth og klyngeleder Kristiane Haug Berg i dialog på Arendalsuka.

Norge må lede an

Det var enighet om at det er avgjørende at Norge fortsetter å være i front når det gjelder forskning på og kunnskapsutvikling om teknologien. Det blir svært viktig med en form for merking og sporbarhet dersom vi i fremtiden vil ta teknologien i bruk i matproduksjonen.
Om dagens genteknologilov er moden for en oppdatering er det derimot ikke enighet om, hverken i Norge eller i Europa.

Les mer om prosjektet GeneInnovate her, der klyngens medlemmer i stor grad bidrar med forskning på genredigering.

Les mer om prosjektet GeneInnovate her, der klyngens medlemmer i stor grad bidrar med forskning på genredigering.

Se video fra torsdagens debatt her.

Les mer om Innlandets deltakelse på Arendalsuka på innlandetfylke.no