Førstkommende torsdag kommer H.K.H. Kronprinsen for å bli kjent med nyvinningen AgriFoodTech Norway, og få møte aktører og bedrifter som skal fremme norsk agrifoodtech ut i verden.

– Det er utrolig flott og inspirerende at Kronprinsen ønsker å bli mere kjent med AgriFoodTech Norway, og alle de spennende bedriftene som står på tur ut i verden med sin teknologi, sier adm.dir. Frank Larsen i Klosser Innovasjon.

Les mer her: Kronprinsen skal bli kjent med Norges satsing innen landbruksteknologi – Det norske kongehus (kongehuset.no)

Torsdag 2. februar har Kronprinsen meldt sin ankomst, sammen med landbruks- og matminister Sandra Borch, for å møte både innovasjonsapparat og bedrifter.

– Vi har valgt å legge besøket til et industriområde for best å kunne vise fram de spennende bedriftene, sier Larsen. Han var den som tok initiativet til den nasjonale satsingen AgriFoodTech Norway – som opplever en formidabel oppslutning fra bedriftene – og nå også kongehusets interesse.

Les mer: https://agrifoodtech.no/

KOMMER: Torsdag 2. februar kommer H.K.H Kronprinsen for å bli bedre kjent med AgriFoodTech Norway og for å møte noen av de mange spennende bedriftene.
Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff

Samler de beste

– Landslaget for AgriFoodTech samler de beste norske bedriftene med størst potensial for å lykkes internasjonalt, for å bistå med skalering og internasjonalisering. Ved å koble innovatører, forskning og industri fra jord-, skog- og havbruk kan Norge ta en global posisjon innenfor AgriFoodTech, sier Larsen.

Torsdag 2. februar får han æren av å ta imot Kronprinsen, og presentere de mange innleggene i det to timer lange programmet. Her blir det innlegg fra landbruks- og matminister Sandra Borch, samt fra SIVA, Yara og Innovasjon Norge. Kristiane Haug Berg i Klosser Innovasjon/NCE Heidner Biocluster vil ta for seg hva AgriFoodTech Norway vil bety som innovasjonsmotor, og som driver i forhold til prestasjonskultur og målene man har for eksportindustrien.

Får møte bedriftene

Kronprinsen vil også få møte tre spennende agrifoodtech-bedrifter som vil vise fram hva de vil redde verden med. Der tre bedriftene er Kilter AS, Digifarm AS og DAT AS.

  • Kilter AS vil demonstrere presisjonssprøyting av grønnsakplanter med sin autonome maskin (https://digifarm.io)
  • DAT AS – Dimensions Agri vil vise fram sitt styringssystem for presisjonssprøyting av kornåkere (https://www.dimensionsagri.no)
  • Digifarm AS vil fortelle om softwareløsninger og plattformteknologi for presisjonsjordbruk ved bruk av satellittdata (https://www.kiltersystems.com)

Klimaendringer, matmangel flere steder i verden og større krav til bærekraftig produksjon og matsikkerhet er viktige drivere for utvikling av ny teknologi for å fremstille næringsmidler fra jord til bord. Dette er teknologier og løsninger innenfor mange områder som droner, nye proteinkilder, genredigering, vertikalt jordbruk, bruk av satellittdata og presisjonsjordbruk.

ROBOT: Kilter AS er en av bedriftene som får møte Kronprinsen og vise fram sin teknologi. De har produsert en robot som ser forskjell på matplanter og ugress. Dette reduserer bruken av sprøytemidler samtidig som avlingene øker.
Foto: Klosser Innovasjon

Teknologidrevet endring

AgriFoodTech er et vekstområde med stort eksportpotensial for norsk næringsliv. Ulike analyser viser at det totale markedet kan være verdt over 700 milliarder dollar innen 2027. De nye bedriftene driver fram en radikal endring av matproduksjonen både i jordbruket og i matindustrien – og dette er en teknologidrevet endring.

– Derfor går Norges sterkeste innovasjonsmiljøer innenfor næringen sammen for å fremme norsk agrifoodtech ut i verden, sier Kristiane Haug Berg i Klosser Innovasjon/NCE Heidner Biocluster.

Les mer: https://klosser.no/landslag-for-agrifoodtech/

Bak AgriFoodTech Norway står inkubatorene Klosser Innovasjon, T:lab og Aggrator inkubator Ås, sammen med næringsklyngen NCE Heidner Biocluster, Mære Landbruksskole og BioValley. Konferansen Biotown i Hamar på tampen av 2022 samlet en rekke av agrofoodtech-bedriftene, og viste også en formidabel oppslutning om det nye landslaget.

Les mer: https://klosser.no/full-stotte-til-landslaget-for-agrifoodtech/