Etter fem år som klyngeleder skal Kristiane Haug Berg over i en ny rolle. Nå skal hun lede den strategiske satsingen Agrifoodtech i Klosser Innovasjon.

(Skrevet av Siv Hatlen Heimdal og Mali Hagen Røe)

Kristiane Haug Berg gir seg som klyngeleder etter fem produktive år i NCE Heidner Biocluster, som fasiliteres av Klosser Innovasjon.

-Jeg har hatt mange spennende år som daglig leder i NCE Heidner Biocluster. Det har vært noen år hvor mange barrierer har blitt brutt, og responsen på alt spennende som skjer i næringa vår har fått mer oppmerksomhet, sier Haug Berg.

Fikk Gold Label

Under Haug Bergs ledelse har klynga gått fra å være en regional klynge til å bli landsdekkende og oppnådd status som National Center of Expertise (NCE). Klyngeadministrasjonen har også mottatt Gold Label sertifisering fra ESCA.

-Jeg er stolt over at Heidner har blitt en nasjonal klynge med internasjonalt nettverk. Det er et viktig steg videre på arbeidet gjort årene forut, like fullt essensielt for videre fremdrift og finansiering, sier hun.

Haug Berg skal nå over i en ny rolle i Klosser Innovasjon. Hun har fått oppdraget med å lede satsingen AgriFoodTech i Klosser og jobbe for opprettelsen av et landslag.

Satser på AgriFoodTech

-Sammen skal vi nå etablere et landslag for bedrifter med eksportpotensiale, sier hun.

Sammen med Klosser Innovasjon har NCE Heidner Biocluster fått til et godt samarbeid mellom Aggrator i Viken og T:lab i Trøndelag, og flere aktører ønsker nå å være med.

-Jeg skal fortsette å jobbe i Klosser Innovasjon med satsningen agrifoodtech. Mye av det jeg kommer til å jobbe med vil ha overlapp til aktiviteter i klynga, sier Haug Berg.

Satsingen har fått stor oppmerksomhet, og i februar i år kom HKH Kronprins Haakon på besøk for å lære mer om agrifoodtech-satsningen og for å møte framoverlente teknologibedrifter.

ROYAL INTERESSE: HKH Kronprins Haakon ønsket å lære mer om agrifoodtech. Kristiane Haug Berg i møte med Kronprinsen.

Basert på en analyse av bioøkonomi som SINTEF gjorde i 2019, kan en slik leverandørindustri oppnå 100 milliarder kroner i eksport i 2050.

Les mer: Et satsingsområde for regjeringen

Vil samarbeide tett

Brit Rønning Johansen tok fra 1. mars over som daglig leder for klyngen. Rønning Johansen har vært ansatt som prosjektleder i NCE Heidner Biocluster siden 2014. De siste årene har hun vært ansvarlig for fagområdene bærekraft og innovasjon.

– Agrifoodtech er fremdeles et viktig satsingsområde i NCE Heidner Biocluster og nå som det er sikret finansiering til å løfte denne satsingen ytterligere, med Kristiane i spissen, så vil dette være positivt for klyngemedlemmene. Kristiane og klyngeadministrasjonen vil fortsette å samarbeide tett, sier den nye klyngelederen.

Egen EU-rådgiver

Haug Berg har mange høydepunkt fra klyngearbeidet som hun ser tilbake på med glede.

– I 2021 fikk vi på plass en egen EU-rådgiver i klyngen, som utelukkende jobber for medlemmer i NCE Heidner Biocluster. Dette har båret frukter og det har kommet bedriftene våre til gode svimlende 236 millioner bare på de to første årene, sier hun.

Den tidligere klyngelederen trekker også frem konseptet Land møter hav som noe hun er stolt over å ha lykkes med.

-Siden 2018 har vi jobbet med konseptet Land møter hav sammen med klynger i blå sektor. I 2021 fikk vi på plass finansiering av en felles ressurs som jobber på tvers av bedriftene våre. Dette blir betegnet som banebrytende arbeid på tvers av verdikjeder og her ser vi nok bare begynnelse på muligheter knyttet særlig opp mot sirkulærøkonomi og fremtidens løsninger, sier Haug Berg.

Styreleder takker 

Styreleder i NCE Heidner Biocluster, Kristin Malonæs, takker Kristiane Haug Berg for solid innsats og ser frem til samarbeidet med ny klyngeleder.

-Styret i NCE Heidner Biocluster ønsker å rette en stor takk til Kristiane Haug Berg for fantastisk innsats med å lede og videreutvikle klyngen de siste 5 årene og frem der vi står i dag. Klyngen har hatt svært god utvikling og oppnådd viktige milepæler i denne perioden. Vi ønsker Haug Berg hjertelig til lykke med nye spennende utfordringer, og ser frem til et godt samarbeid med ny daglig leder Brit Rønning Johansen for å utløse potensialet i det internasjonale markedet og fortsette å være et utstillingsvindu for bærekraftige løsninger knyttet til matproduksjon, sier Malonæs.