I desember mottok NCE Heidner Biocluster det anerkjente «Gold label»-merket innen «Cluster Management Excellence». – Dette vil gjøre oss mer relevante for EU-samarbeid, samtidig som det er en fjær i hatten for klynga, sier klyngeleder Kristiane Haug Berg.

(Skrevet av Siv Hatlen Heimdal)

Europeiske klynger kan søke om å bli vurdert av European Cluster Excellence Initiative. Klyngene vurderes etter ulike merkeordninger fordelt på bronse, sølv og gull.

NCE Heidner Biocluster har tidligere hatt både bronse og sølv, og har nå nådd den høyeste anerkjennelsen «Gold label»

Gold label tildeles bare til klynger som viser et høyt nivå av profesjonalitet, engasjerte medlemsbedrifter og sofistikert klyngeledelse.

– Dette er en anerkjennelse på at klyngen har høy kvalitet. Det er viktig når vi skal søke etter europeiske samarbeidsprosjekter, sier Haug Berg.

Kristiane Haug Berg, daglig leder NCE Heidner Biocluster Eivind Petershagen, ESCA-ekspert Norge Britt Sandvad, ESCA-ekspert Danmark Linn Dybdahl, EU-rådgiver NCE Heidner Biocluster. Foto: NCE HEidner Biocluster.

Både klynga og enkelbedrifter blir mer attraktive
Gullmerket gjør NCE Heidner Biocluster til en mer attraktiv samarbeidspartner.

– Det er særlig i Europa at denne merkeordningen er viktig. Med gold label vil vi bli lagt merke til internasjonalt. Det gjør oss mye mer attraktive som europeisk samarbeidspartner i EU-søknader, sier klyngelederen.

Å få Gold Label vil også være noe enkeltmedlemmer kan benytte når de jakter europeiske samarbeidspartnere.

– Medlemmer kan vise til at de nå er medlemmer av en Gold Label-klynge. Det vil også gjøre hver enkelt bedrift mer attraktive for samarbeid, sier Haug Berg.

Les mer: Store muligheter i å søke innovasjonsmidler fra EU.

Land møter Hav er nybrottsarbeid
Selve gjennomgangen utføres av European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA), som har trente eksperter i flere europeiske land.

For å oppnå gold label må klyngens arbeid gjennomgås og dokumenteres av to eksperter fra to forskjellige land, og klyngen må ha høy score på alle 31 kvalitetsindikatorer.

Klyngen ble vurdert av ESCA-ekspertene Eivind Petershagen fra Norge og Britt Sandvad fra Danmark.

Petershagen kjenner godt til klyngen. Han var fornøyd med klyngeledelsens arbeid og trakk spesielt frem «Land møter hav» som imponerende.

– Gratulerer til NCE Heidner Biocluster! Det er en god score på første gjennomgang. Jobben som klyngeledelsen har gjort med det blågrønne samarbeidet «Land møter hav» er virkelig nybrottsarbeid, sier Petershagen.

Les mer: Er din bedrift klar for å ta del i blågrønn verdiskaping?

HVA ER MERKEORDNINGEN? Europeisk merkeordning av klynger som forteller om kvaliteten på arbeidet til klyngeadministrasjonen. Merkeordningen er delt inn i bronse, sølv og gull. Gullmerket er gyldig i 2 år. Etter dette kan klyngen gå igjennom en ny vurdering for å forlenge.