Torsdag 30. mai ble den første Innlandet Science Park åpnet på Kongsvinger. Til stede var et stort antall gjester både fra regionen og utenfra, og det vanket hilsener fra blant annet Trygve Slagsvold Vedum og Erna Solberg.

Samarbeid som nøkkel

Innlandet Science park har som mål å være en plattform og et kraftsentrum der akademia, etablert næringsliv, og innovative oppstartsbedrifter møtes for utveksle ideer, skape nye muligheter og drive frem vekst.

Ved å koble disse miljøene, oppstår en samlet kraft som er større enn enkeltdelene alene.

 

Fakta

  • Stiftelsen Innlandet Science Park er etablert av Sparebankstiftelsen Hedmark for å fremme innovasjon i regionen.
  • En Science Park er et økosystem hvor høyere utdanning og forskning er navet i et samarbeid med gründere, kunnskapsbedrifter, investorer og offentlige aktører.
  • For å skape dette må det tilrettelegges for gode møteplasser og aktiviteter som gjør det enkelt for folk å møtes og utvikle ideer sammen.
  • I Innlandet Science Park Kongsvinger inngår aktører som Klosser Innovasjon, Høgskolestiftelsen i Kongsvinger, forskningssenteret CREDS, Telenor og industriklyngen 7sterke.
  • Innlandet Science Park skal bygges i Hamar, Kongsvinger og Elverum.

Foto:  www.bybrinch.com

Ideen om en Science Park startet for mange år siden

Totalt har blant annet Sparebankstiftelsen investert over 100 millioner kroner for å få på plass Innlandet Science Park i Kongsvinger sentrum. Tore Anstein Dobloug fra Sparebankstiftelsen Hedmark ga under åpningen mye av æren til Klosser Innovasjon, for at Kongsvinger ble det første stedet som fikk en Science Park.

Fylkesordfører i Innlandet Thomas Breen viste stor entusiasme under åpningen.

– Det vi er med på her er prikken over i-en, i en satsing som går mange år tilbake. Dette er en del av en stor lyst til å ta igjen tapte arbeidsplasser etter finanskrisen. Oppbyggingen av Klosser og Høgskolesenteret er også en del av dette, uttalte han.

Breen har tidligere vært en del av næringsrådet i Hedmark og han har også vært styreleder i Klosser Innovasjon.

– Det er gøy å komme tilbake som fylkesordfører og se at prosjektet har blitt realisert. Dette bringer akademia, næringsliv og det offentlige sammen. Kongsvingerregionen er virkelig i god driv om dagen, og er en av de regionene i Innlandet som er koordinert og samkjørt.

Fra venstre: Daglig leder for Høgskolesenteret i Kongsvinger, Vegard Herlyng, daglig leder i Klosser Innovasjon på Kongsvinger, Lars Gillund og fylkesordfører i Innlandet, Thomas Breen.

Foto: Thomas Breen

Innlandet Science Park gir industrien et løft

Administrerende direktør i Klosser Innovasjon, Frank Larsen, ser på samling av kunnskap i en science park som avgjørende for industriens videreutvikling.

– Dette er en industriregion, sier Larsen. Da jeg kom hit i 2011, sa jeg at vi trenger mer kunnskap for å kunne konkurrere i fremtiden. Det ble ikke tatt godt imot den gangen, men kunnskap er nøkkelen til industriens fremtid. For å konkurrere trenger industrien toppkompetanse og forskning i ryggen, og det er nettopp det en science park tilbyr.

Larsen er optimistisk og håper at science parken vil åpne nye dører og skape bedre vekst for næringslivet. Han forteller at responsen så langt har vært positiv.

– Vi ser allerede at industrien og næringslivet engasjerer seg. Nye bedrifter flytter til Kongsvingerregionen, og i fremtiden kan det hende vi får noen nye gründere her. Det er akkurat det vi håper på, avslutter Larsen.

Fra venstre: Frank Larsen og Torger Reve.

Foto: www.bybrinch.com

Bilder:  www.bybrinch.com