Mens store deler av Norges befolkning arbeider hjemmefra, opplever IT-selskapet Vixel økt trykk fra nye kunder i Norge og utenfor landegrensene. Selskapet har utviklet en VR-løsning der bygg, anlegg og prosjektdeltakerne kan møtes på tvers av geografisk beliggenhet og fag inne i en 3D-modell.

Selskapet ble etablert i 2014, og ved hjelp av VR-teknologi jobber Vixel for å bedre samhandlingen innenfor bygg, anlegg og industri.

– Vi leverer et Virtual Reality samhandlingsverktøy for bedrifter som lager komplekse konstruksjonsprosjekter og som bruker BIM/CAD 3D-modeller i planlegging og gjennomføring, forteller Karen Stampen, markedskoordinator i Vixel.

Jobber på tvers av landegrensene
– Vrex, som vår løsning heter, sørger for at prosjektdeltakere kan sitte hvor helst i verden og møtes inne i BIM/CAD-modellen, forteller hun.
– Dette forbedrer samarbeidet ved at man kan møtes virtuelt i stedet for fysisk, og kan dermed få gjort oftere avklaringer og tatt bedre beslutninger på kortere tid. Dette er ekstra relevant i disse dager når fysiske møter ikke er et alternativ. Selskapene kan holde prosjektene sine i gang selv med hjemmekontor og ta bedre avklaringer og ha diskusjoner inne i modellen, sier Stampen.

Digitale morgenmøter
På grunn av dagens koronasituasjon jobber alle ansatte i Vixel hjemmefra. Siden de jobber med digitale løsninger, fungerer det fint.

– Vi starter morgenen med at utviklerne tar morgenmøtet inne i Virtual Reality der de går gjennom oppgavene som det jobbes med. Videre møtes administrasjonen og marked på samhandlingsverktøyene Slack eller Teams der de går igjennom dagens planer, oppsummerer Stampen.

– Vi ser at kunder og samarbeidspartnere jobber på samme måte, sier Stampen. – Størstedelen av våre oppstartsmøter med nye kunder har tidligere vært fysiske møter. De uteblir nå, men dette fungerer godt på video, fortsetter hun.

Slik ser det ut inne i Vixels virtuelle løsning, Vrex. Foto: Rune Vandli/Vixel

Tilbyr gratis software og rådgivning
– På grunn av dagens situasjon tilbyr vi nå all vår software gratis gjennom den utfordrende perioden. Ingen er tjent med at byggenæringen eller industrien stopper opp, så her ønsker vi å bidra alt vi kan, forteller Stampen.

– For å gjøre overgangen til hjemmekontor så enkelt som mulig for våre kunder tilbyr vi naturligvis gratis bistand og rådgivning på alt fra hardware til digitale arbeidsprosesser så langt kapasiteten strekker til. Det er ikke alle som har like god tilgang på hjelp fra kolleger, så da stiller vi opp, sier Stampen.

Økt etterspørsel
Basert på uttalelsene fra staten den siste tiden forventer Vixel en økning i antall vei-, tunnel-, anlegg- og infrastruktur-prosjekter i tiden framover.

– Allerede nå opplever vi økt etterspørsel fra industribedrifter, særlig de som har vært avhengige av fly for å møte kunder eller samarbeidspartnere på store, komplekse prosjekter, forteller Stampen.

For å sikre leveranser har Vixel inngått avtaler med nye leverandører for å sikre at kundene får utstyret de trenger hjemme.

– Programvare og prosessrådgivning har vi heldigvis utømmelig lager på, smiler Stampen.

Hvordan ser det ut i Vrex? Se video her!