Antibiotikaresistens angår oss alle, og anses som en av de største utfordringene i moderne medisin.  

I over 70 år har antibiotika vært tilgjengelig for effektivt å kunne behandle livstruende infeksjonssykdommer, men resistensutviklingen kan i praksis føre til lengre sykdomsvarighet, manglende behandlingsmuligheter og økt dødelighet.

Resistensutviklingen globalt er sterkt koblet opp mot antibiotikabruk i matproduksjonen. Norge regnes som et foregangsland i arbeidet mot antibiotikaresistens, og norsk matproduksjon bruker minst antibiotika i verden. Likevel ser vi nå en økning i resistensutviklingen også her. I kampen mot antibiotikaresistens er det derfor viktig at man ser folkehelse, dyrehelse og plantehelse under ett, og NCE Heidner Biocluster ønsker å sette agendaen for dette arbeidet i Norge. 

Biotown: One health 

Konferansen «Biotown: One health» ble arrangert 13. november av NCE Heidner Biocluster og Klosser Innovasjon med samarbeidspartnere. Budskapet under konferansen var klart: For å takle utfordringene antibiotikaresistens medfører må vi erkjenne at alt henger sammen – det er “One Health” – én helse for både mennesker, dyr og miljø. 

Målsetningen med konferansen er et styrket samarbeidet på tvers av sektor, med innledere både fra helsesektoren og landbrukssektoren. Samarbeid kan bidra til innovative løsninger på utfordringen vi står ovenfor, og begge sektorer har mye å lære av hverandre. 

Innledere på konferansen var Anne Margrete Urdahl (Veterinærinstituttet), Jon Kirknes (Kreftforeningen), Geir Bukholm (Folkehelseinstituttet), Dag Berild (OsloMet og OUS), Sverre Bjørnstad (Geno), Kristin Børresen (Graminor), Peer Ola Hofmo (Norsvin), Liv Sølverød (TINE), Harald Volden (Mimiro) og Rafi Ahmad (Høgskolen i Innlandet). Kristiane Haug Berg, daglig leder i NCE Heidner Biocluster og Frank Larsen, administrerende direktør i Klosser Innovasjon, ønsket velkommen til en fullsatt sal. Siri Kristiansen, kjent fra blant annet NRK P3 var konferansier. 

Den klare beskjeden fra foredragsholderne var at vi må handle NÅ skal vi klare å unngå et fremtidsscenario der antibiotikaresistens årlig forårsaker 10 millioner dødsfall. Geir Bukholm fra Folkehelseinstituttet oppsummerte dagen godt når han sa: «Vi oppdager at vi kan komme opp med helt andre løsninger når vi samarbeider og blir kjent». 

Filmen «én helse» 

Som ledd i arbeidet med èn helse og antibiotikaresistens har NCE Heidner Biocluster og Klosser Innovasjon laget en film om temaet.  Filmen er produsert av Fabelaktiv og støttet av Hedmark fylkeskommune. Skuespiller i filmen er Anders Baasmo. 

NCE Heidner Biocluster 
NCE Heidner Biocluster er Norges ledende næringsklynge innen grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon. Medlemsbedriftene jobber med forskning, innovasjon og kommersialisering innen avl, bioteknologi, fôrutvikling og restråstoff. Klyngen har gjennom mange år fått veldig god støtte gjennom det nasjonale klyngeprogrammet – først 5 år som Arena-klynge, deretter som NCE-klynge f.o.m. 1. januar 2019.  

«Det foregår allerede mye spennende utvikling innen helse og grønn sektor, og vi ønsker å koble de dyktigste folkene og dele den beste kunnskapen på tvers av sektorene. Vi tror på at dette vil utløse potensialet for økt bærekraftig verdiskaping og mulige løsninger på utfordringene knyttet til antibiotikaresistens» klyngeleder Kristiane Haug Berg. 

«Vi setter stor pris på å få være med på Biotown-konferansen og fortelle om hvordan Tine håndterer utfordringene med antibiotikabruk i melkeproduksjon. I en slik klynge kan erfaringer deles og nye ideer foredles» Liv Sølverød, leder TINEs mastittlaboratorium

«Biotown 2019 var veldig relevant for både mitt forskningsarbeid og innlandsregionen. Det var en veldig god mulighet til å vise relevansen av vårt AMR-Diag-prosjekt for samfunnet og helse og velferd. Det var også en veldig god mulighet til å diskutere og utforske potensielt samarbeid med andre medlemmer av klyngen» Dr. Rafi Ahmad,førsteamanuensis Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Tromsø 

Biotown – Norges grønne konferanseuke 
Konferansen Biotown har i år femårsjubileum, og er en viktig møteplass og samarbeidsarena for klyngen, beslutningstakere og nye samarbeidspartnere fra ulike sektorer. Under Biotown har vi hvert år satt fokus på ulike temaer som har stor betydning for medlemsvirksomhetene i NCE Heidner Biocluster, og andre klynger inviteres inn som medarrangører. Konferansen har de siste årene utviklet seg til å bli en grønn konferanseuke, med flere arrangementer rundt om i regionen.  

Interessert i mer? 

Les mer om Antibiotikaresistens her: https://klosser.no/antibiotikaresistens/

Les hva foredragsholderne på «Biotown: One health» snakket om: https://heidner.no/biotown-hamar-2019-en-helse-i-kampen-mot-antibiotikaresistens/

Se innslag på NRK Dagsrevyen: https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/201911/NNFA19111319/avspiller#t=23m08s