Antibiotikaresistens angår oss alle, og anses som en av de største utfordringene i moderne medisin.

I over 70 år har antibiotika vært tilgjengelig for effektivt å kunne behandle livstruende infeksjonssykdommer, men resistensutviklingen kan i praksis føre til lengre sykdomsvarighet, manglende behandlingsmuligheter og økt dødelighet.

Resistensutviklingen globalt er sterkt koblet opp mot antibiotikabruk i matproduksjonen. Norge regnes som et foregangsland i arbeidet mot antibiotikaresistens, og norsk matproduksjon bruker minst antibiotika i verden. Likevel ser vi nå en økning i resistensutviklingen også her. I kampen mot antibiotikaresistens er det derfor viktig at man ser folkehelse, dyrehelse og plantehelse under ett, og NCE Heidner Biocluster ønsker å sette agendaen for dette arbeidet i Norge. 

Biotown: One health

Konferansen «Biotown: One health» ble arrangert 13. november av NCE Heidner Biocluster og Klosser Innovasjon med samarbeidspartnere. Budskapet under konferansen var klart: For å takle utfordringene antibiotikaresistens medfører må vi erkjenne at alt henger sammen – det er “One Health” – én helse for både mennesker, dyr og miljø. 

Målsetningen med konferansen er et styrket samarbeidet på tvers av sektor, med innledere både fra helsesektoren og landbrukssektoren. Samarbeid kan bidra til innovative løsninger på utfordringen vi står ovenfor, og begge sektorer har mye å lære av hverandre. 

Innledere på konferansen var Anne Margrete Urdahl (Veterinærinstituttet), Jon Kirknes (Kreftforeningen), Geir Bukholm (Folkehelseinstituttet), Dag Berild (OsloMet og OUS), Sverre Bjørnstad (Geno), Kristin Børresen (Graminor), Peer Ola Hofmo (Norsvin), Liv Sølverød (TINE), Harald Volden (Mimiro) og Rafi Ahmad (Høgskolen i Innlandet). Kristiane Haug Berg, daglig leder i NCE Heidner Biocluster og Frank Larsen, administrerende direktør i Klosser Innovasjon, ønsket velkommen til en fullsatt sal. Siri Kristiansen, kjent fra blant annet NRK P3 var konferansier. 

Den klare beskjeden fra foredragsholderne var at vi må handle NÅ skal vi klare å unngå et fremtidsscenario der antibiotikaresistens årlig forårsaker 10 millioner dødsfall. Geir Bukholm fra Folkehelseinstituttet oppsummerte dagen godt når han sa: «Vi oppdager at vi kan komme opp med helt andre løsninger når vi samarbeider og blir kjent». 

Filmen «én helse»

Som ledd i arbeidet med èn helse og antibiotikaresistens har NCE Heidner Biocluster og Klosser Innovasjon laget en film om temaet.  Filmen er produsert av Fabelaktiv og støttet av Hedmark fylkeskommune. Skuespiller i filmen er Anders Baasmo.