Elop, en av våre inkubatorbedrifter, gikk på Oslo Børs Merkur Market fredag 17. juli. I forkant av noteringen ble bedriften priset til nærmere 420 millioner kroner.

– Det er veldig artig å se at Elop nå går på børsen, sier Terje Melandsø, som i sin tid gründet og etablerte bedriften. Den aktive 77-åringen som solgte seg ut av selskapet sommeren 2019, følger interessert med fra sidelinjen og håper Elop lykkes med sine mål.

Melandsø er ingeniør med bakgrunn fra radarteknologi i Forsvaret, og har gjennom selskapet Elop utviklet et unikt og patentert konsept for bruk av ultralyd.

Globale ambisjoner
I løpet av de siste årene har det vært flere bro- og bygningskollapser i ulike land. Dette har økt fokuset på aldrende infrastruktur og feil og mangler i nyere konstruksjoner. I dag finnes det ingen effektive måter å oppdage dette på før skadene er synlige eller har ført til svekkelser. Elop har utviklet en løsning de mener kan bidra til å løse disse utfordringene.

Elop har globale ambisjoner og er allerede i forkant av produktlanseringen som skjer mot slutten av året. Selskapet er i samtaler med flere internasjonale aktører om samarbeid, leveranser og avtaler.

– Vår patenterte løsning gir informasjon og innsikt i en konstruksjon der data raskt forteller om tilstand og eventuelle behov for utbedringer. Sikring av kritisk infrastruktur vil tjene samfunnet både ut fra et miljø- og sikkerhetsperspektiv. Her er det også store økonomiske besparelser å hente, forteller administrerende direktør i Elop, Kjersti Kanne.

– Vår teknologi representerer helt nye muligheter for innsyn og vedlikehold, og adresserer en global utfordring knyttet til sikkerhet og miljø, fortsetter Kanne.

– Det vi hentet inn gjennom emisjonen skal benyttes til å bygge organisasjonen og sette opp våre første produksjonslinjer i forkant av lansering mot slutten av året, sier arbeidende styreformann i Elop, Øivind Horpestad. 

Gründeren fikk god bistand av Klosser Inkubator
Gjennom Klosser Innovasjons inkubatorprogram bistår våre rådgivere årlig om lag 60 startups og bedrifter i ulike bransjer med å utvikle, finansiere og realisere sine startups og forretningsideer.

– Da jeg startet opp arbeidet med bedriften holdt vi til i Moelv, og etter hvert flyttet vi til Hamar. Da jeg kom i kontakt med Klosser Innovasjon var vi allerede i gang i egne kontorer, og jeg hadde flere ansatte, forteller Melandsø.

For Melandsø har kontakten med Klosser Inkubator vært svært verdifull.

– Jeg har hatt mange gode samtaler med inkubatorlederne Werner Melby og Kristian Bakke Haugen. Begge har gründerbakgrunn, og Melby har lang erfaring, stort nettverk og mye kunnskap rundt finansiering, sier Melandsø. Gjennom inkubatoren har Melandsø knyttet kontakter i ulike miljøer, noe som er viktig i ulike søkeprosesser.

– Det har vært verdifullt for meg å ha en samtale- og sparringspartner som tror på meg og ideen min i perioder der jeg har mistet troen selv, forklarer han. Klosser Inkubator har vært en krykke for å komme videre i arbeidet, roser Melandsø. I tillegg har det vært godt for Elop og meg å ha Klosser Innovasjon som referanse når jeg for eksempel har søkt om midler. Innovasjonsmiljøet har vært et kvalitetsmerke, sier han.

– Selv om jeg har fått gode råd og støtte fra inkubatoren, er det jo sånn at en må gjøre ting selv, sier Melandsø. Det er mye jobb å være gründer, men har du stayer-evne og god utholdenhet, kommer du langt, smiler gründeren, som fyller pensjonisttilværelsen med ny hytte og en rekke spennende prosjekter.

Design-bistand
Det er mulig å leie kontorplass i Klosser Innovasjons lokaler, men ettersom Elop hadde egne lokaler på Hamar, flere ansatte og allerede godt i gang med prosjekt-ideen da de ble en del av Klosser Innovasjons Inkubator, var de ikke like tett på Inkubatoren som andre nyoppstartede bedrifter kan være.

– Man kommer ingen vei uten gode kontakter, og du trenger noen som tror på deg og som også har risikovilje, tipser Melandsø.

I tillegg til bistand fra gode sparringspartnere, fikk Elop hjelp til å utvikle designet på ultralydskanneren.

– Det er givende å få være med og følge opp gründere når en idé eller et produkt skal utvikles. Det er også veldig spennende at Elop nå er på børsen, sier inkubatorrådgiver Ida Marie Huse Gulbrandsen i Klosser Innovasjon. Hun bidro til design av dekselet på karosseriet til skanneren. Sammen med Elops designer hadde Huse Gulbrandsen en del diskusjoner rundt formen og plassering av funksjoner.

 

Les mer:
Elop sikter mot børsnotering i juli, prises til 420 millioner kroner

Klosser Inkubator: Vi får deg raskere frem til målet

Terje Melandsø synes det er spennende at Elop er på børsen, og håper bedriften når sine mål. Foto: Linda-Theres Trondsen