Er din bedrift klar for «Big data» og det digitale skiftet?

Digital Ledelse og Business Analytics (DLBA) er en ny stor satsning i Kongsvinger. Et nytt masterstudium med tilhørende fagmiljø er under oppbygging. Vi ønsker å utdanne ledere med dybdeforståelse innenfor dette fagfeltet, noe som vil kunne gi store konkurransefortrinn.

Bli med på seminar for å lære mer om mulighetene som finnes i store datamengder, og for å høre hvordan akademia, privat næringsliv og det offentlige kan jobbe sammen for å løse fremtidens utfordringer relatert til Big data og det digitale skiftet.

  • Dato: Tirsdag 8. mai 2018, 09-30-14.00
  • Sted: Høgskolesenteret i Kongsvinger, Otervegen 26, 2211 Kongsvinger
  • Program (mer detaljert program kommer senere):
    • 09.30-11.00: Faglig seminar med presentasjoner fra akademia og næringslivet (3-4 presentasjoner med Q/A)
    • 11.00-12.00: Lunsj
    • 12.00-14.00: Næringslivet utfordrer akademia med DLBA-relaterte problemstillinger, 15-20 min sesjoner per bedrift/virksomhet

 

Påmelding til Anders Øverby ved Høgskolesenteret i Kongsvinger (anders.overby@inn.no) senest torsdag 3. mai 2018.

Velkommen!