Cybersikkerhet er en nødvendighet for å sikre norsk matberedskap. Nå tilbyr NCE Heidner Biocluster et skreddersydd sikkerhetsprogram for å gjøre virksomheter bedre rustet til å håndtere et cyberangrep.

Cybersikkerhet for å sikre matberedskapen står høyt på dagsorden, ikke bare for bedriftene, men for hele samfunnet. Derfor er NCE Heidner Biocluster Cyber Security Program – et kompetanseløft innen cybersikkerhet – årets hovedsatsning til digitaliseringsgruppen i NCE Heidner Biocluster.

NCE Heidner Biocluster Cyber Security Program er et skreddersydd program utviklet for å gjøre virksomheter bedre rustet til å håndtere et cyberangrep.

– Programplanen er egendesignet fra A til Å, noe vi er svært stolte av. Vi har klart å få med oss aktører som har samlet seg rundt det samme målet. Dette er aktører som ønsker samarbeid, og å bidra til styrking av nasjonal matberedskap, noe som er viktig for både deg, meg og mannen i gata, sier prosjektleder og hovedansvarlig for programmet Anja Løkken Stokke i NCE Heidner Biocluster/Klosser Innovasjon.

Bilde som illustrerer cybersikkerhet og cyberangrep

Nøkkelprosjekt i Klosser

Næringsklyngen NCE Heidner Biocluster er et nøkkelprosjekt i Klosser Innovasjon, og et av Klossers viktigste instrumenter for å skape vekst, innovasjon og bærekraftig forretningsutvikling. Klossers hovedrolle i cybersikkerhet-programmet er arbeid med innovasjon og workshops, hvor innovasjonsselskapet har utviklet spesialkompetanse.

Anja Løkken Stokke og Regine Behrens Dyreng med program for cybersikkerhet for bedrifter

SAMARBEID: Et bredt samarbeid ligger bak når prosjektleder og hovedansvarlig for programmet Anja Løkken Stokke i NCE Heidner Biocluster/Klosser Innovasjon og Regine Behrens Dyreng i Klosser Innovasjon er klar for ny workshop i september.

Sikrer en sårbar bransje

Hva er det dette programmet gir av verdi til deltakerne og bedriftene?

– Det er ingen tvil om at vi gjennom programmet sikrer en sårbar bransje steg for steg, samtidig som vi demper antall fremtidige digitale forstyrrelser. I tillegg så øker vi kompetansen til de ansatte, forklarer Løkken Stokke.

Kompetanseløft

I NCE Heidner Biocluster Cyber Security Program skapes det viktige arenaer for nettverksbygging, tillit og deling på tvers i bransjen, og det bygges engasjement rundt et sentralt og viktig tema.

– Dette er et viktig kompetanseløft som bidrar til klyngesamarbeidets hovedmål, å styrke bedriftenes konkurransekraft ved å redusere digital sårbarhet og også bidrar til økt bærekraft gjennom blant annet økt nasjonal matsikkerhet, sier klyngeleder Brit Rønning Johansen i NCE Heidner Biocluster.

Fikk øve på simulerte angrep

I løpet av programmet har deltakende virksomheter blant annet fått lære hvordan cyberangrep rammer, hvordan de kan jobbe proaktivt med cybersikkerhet og hvordan de koordinerer og håndterer et cyberangrep.

– Virksomhetene har fått et bevisst forhold til sine viktigste operative elementer, fått oversikt over sårbarheter og risikoer, øvd på simulerte angrep på NTNU sin Cyber Range, jobbet med beredskapsplanen sin og generelt fått hevet sin kompetanse innen digital sikkerhet, sier en fornøyd Løkken Stokke.

Bilde som illustrerer at deltakerne i programmet om cybersikkerhet fikk øve seg på cyberangrep

– Tatt imot med åpne armer

Hun mener nøkkelen til suksessen ligger i at NCE Heidner Biocluster og Klosser Innovasjon har turt å tenke stort og nytt, og ikke minst har hatt med seg en aktiv delingskultur.

– Vi har blitt tatt imot med åpne armer fra cybermiljøet i Norge! Alle aktører som bidrar inn til det beste for deltakende virksomheter, har samlet seg rundt det samme målet: Å sikre framtidens matproduksjon og matberedskap, sier en strålende fornøyd prosjektleder.

Gjennom programmet i cybersikkerhet forberedes også virksomhetene på NIS2-direktivet fra EU, som implementeres i norsk lov i 2024, og som vil favne EU sine mål og ambisjoner rundt digital sikkerhet.

Fantastiske tilbakemeldinger

Fornøyde er også de deltakende virksomhetene, som har meldt tilbake en totaltilfredshet med programmet på fantastiske 89 %.

– Det er tydelig at vi har truffet et tema som er viktig for virksomhetene. Vi har skapt et program som gir verdi for industrien og toppledelsen, og har greid å skape engasjement. Nå vil vi optimalisere programmet slik at det blir enda bedre, sier Løkken Stokke.

Løkken Stokke har mottatt strålende tilbakemeldinger på programmet fra deltakerne, med uttalelser som «noe av det mest matnyttige jeg har vært med på», «veldig proff og god oppfølging», «fortsett programmet så flere får sjansen til å delta» og «konkretiserer et bredt og litt abstrakt tema».

– Det er herlig med slike tilbakemeldinger, da vet vi at vi har truffet. Dette er bare starten på noe større. Nå gjennomfører vi et pilotprosjekt som vi lærer av og ønsker å bygge videre på for å ta det til neste steg, sier Løkken Stokke.

Workshop i september

NCE Heidner Biocluster Cyber Security Program løper fra mars til september, og har så langt innebefattet blant annet webinarer, kurs, simulerte cyberøvelser og mentorprogram.

I september blir det avsluttende workshop med tema «Harvesting Cyber Resilience – At the End of New Beginnings». Dette under ledelse av Klosser Innovasjon som har spesialisert seg på workshops og innovasjon.

– Pilotprosjektet, som er finansiert av Innovasjon Norge, har avdekket at behovet hos bedriftene er stort. Piloten har også identifisert flere områder som vi kan bygge videre på, sier Løkken Stokke.

Anja Løkken Stokke leder program mot cyberangrep

LEDER PROGRAMMET: Prosjektleder og hovedansvarlig for programmet Anja Løkken Stokke i NCE Heidner Biocluster/Klosser Innovasjon.

26 aktører involvert

I løpet av programperioden har virksomhetene jobbet på tvers av avdelinger, divisjoner og sektorer og med andre virksomheter i bransjen.

Bidratt inn har aktører fra akademia, det offentlige, det private, start-up, organisasjoner og en klynge. Til sammen deltar 26 aktører i programmet i cybersikkerhet, og det er totalt rundt 70 mennesker som direkte jobber med å løfte sikkerhetsnivået til bransjen, enten som deltakere eller som samarbeidsaktører.

– Vi ønsker å være en viktig bidragsyter for både regjeringen og EU, og hjelpe dem med å nå sine mål og ambisjoner rundt digital sikkerhet gjennom et program som gjør virksomheter mer resiliente for eksterne faktorer, sier Løkken Stokke.

Samarbeidsaktører involverer blant annet NTNU, The Norwegian Cluster for Cyber Security, Diri AS, Næringslivets Sikkerhetsråd, Datatilsynet og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM).

Les mer: Bedrifter får kompetanseløft

Har du spørsmål rundt cyberangrep eller annet? Vi hjelper deg gjerne.

Ta kontakt