Årets Biotown nådde nye høyder, hvor hundrevis ble inspirert av topp foredragsholdere fra hele landet.Aller mest blest ble det rundt filmen om antibiotikaresistens, som hadde premiere under Biotown One Health på Hamar.

Som et ledd i arbeidet med tematikken Én helse og antibiotikaresistens, har Klosser Innovasjon og NCE Heidner Biocluster lagd en film om temaet. Filmen har virkelig gått viralt og har i løpet av tre dager blitt sett over 20.000 ganger, et tall som øker dag for dag. Dette skaper engasjement.

Antibiotikaresistens angår oss alle, og anses som en av de største utfordringene i moderne medisin. Budskapet under Biotown Hamar var klart: For å takle utfordringene må vi erkjenne at alt henger sammen – det er «Én helse». Arrangørene Kristiane Haug Berg, daglig leder i NCE Heidner Biocluster og Frank Larsen, administrerende direktør i Klosser Innovasjon, ønsket velkommen til en engasjert forsamling i Hamar kulturhus. Siri Kristiansen, kjent fra blant annet NRK P3, var konferansier. Med lun humor lyktes hun med å lage en lett ramme rundt en dag som handlet om et alvorlig tema.

Den klare beskjeden fra foredragsholderne var at det må handles  dersom man skal unngå et fremtidsscenario der antibiotikaresistens forårsaker 10 millioner dødsfall årlig. Konferansen favnet også muligheten for innovative løsninger, noe som endte med flere innslag på NRK Dagsrevyen og i andre medier.

Biotown – Fremtidens matproduksjon på Søberg gård i Alvdal samlet rekordhøye 160 deltakere fra hele Fjellregionen. Fylkesmann Knut Storberget åpnet med å slå fast at grønne verdier og grønn verdiskaping skal være Innlandets hovednæring for framtida. Strategien hans er å sikre små og mellomstore bruk i hele Innlandet, samt å prioritere lønnsomme og miljø- og klimavennlige driftsmåter basert på god agronomi og skogskjøtsel.

Daglig leder Kristiane Haug Berg tok for seg hvordan NCE Heidner Biocluster, som er Norges nasjonale næringsklynge innen grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon, skal bidra. Dette blant annet gjennom klyngearbeidet innenfor nye muliggjørende teknologier, bærekraft og innovasjon.  Audun Korsæth i NIBIO tok for seg hvordan den nye teknologien kan bidra og viste mange spennende muligheter for framtidens bonde. Odd Magne Harstad ved NMBU og Ola Hedstein snakket om husdyras rolle og hvordan norsk landbruk kan sette en internasjonal standard for klimasmart landbruksproduksjon.

Biotown – Skogen inn i fremtiden samlet 108 deltakere på Kongsvinger, et arrangement som favnet både næringsliv, politikere, skogeiere, treindustri og pensjonister.  Arrangementet ble åpnet av ordfører i Kongsvinger kommune, Margrethe Haarr. Hun poengtere viktigheten med lokal satsing og utvikling for regionen, hvor tre er en av regionens viktigste ressurs. Fylkesordfører Even Aleksander Hagen snakket om hvordan skape grønn vekst i regionen, med vekt på bioøkonomi og sirkulærøkonomi.

Administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad, snakket om helhet, politiske virkemidler og hvordan regionen må stå sammen for å få økt fokus på treindustrien. Arthur Buchardt holdt et inspirerende innlegg om veien til egen suksess. «Man må tenke, tro og tørre». Buchardt tok oss gjennom reisen med Mjøstårnet og rettet fokus mot større engasjement i treindustrien og hvordan bli mer framoverlente! Dagen ble avsluttet med Arbaflame og storsatsingen på Matrand.

Biotown, som arrangeres av Klosser Innovasjon, gikk i år av stabelen for femte året på rad.