Hva gjør vi i vår inkubator?

Klosser Innovasjon bidrar til å utvikle eksisterende bedrifter og oppstartsbedrifter gjennom rådgivning, tilførsel av relevant kompetanse, nettverk og kapital.

Klosser Inkubator kan være en god støttespiller for deg som allerede har en bedrift, men som har ulike utfordringer i forhold til vekst og utvikling. For etablerte bedrifter trenger også dyktige støttespillere når de skal vokse eller utvikle sine innovative ideer. Ved å bli en del av en Klosser Innovasjon sitt inkubatorprogram, kan du som etablert bedrift få bistand til styrket konkurransekraft slik at bedriften din raskere lykkes med sine innovasjoner.

Er du gründer kan du gjennom vår inkubator få tilgang til profesjonelle forretningsutviklere, kapital og nettverk. Som gründer beveger man seg ofte i ukjent farvann og det er derfor godt å ha en støttespiller som kan hjelpe deg og vise vei, og en inkubator kan være en slik støttespiller. Flere av de ansatte i Klosser Innovasjon har tidligere startet egne kunnskapsbedrifter og kan mye om forretningsutvikling og bedriftsrådgivning. Vi har også erfaring med å skaffe til veie kapital både fra private investorer og virkemiddelapparatet, samt kobling mot relevante kompetansemiljøer.

Har du en industribedrift så vil du i vår inkubator bli fulgt tett over tid. Klosser Inkubator bistår industribedrifter i innovasjonsprosjekter til styrket konkurransekraft, noe som skal bidra til å sikre fremtidens industriarbeidsplasser. Vi har rådgivere som selv har jobbet i industrien og som har stort nettverk og kjennskap til hva som skal til for å lykkes. Klosser Inkubator kobler til nødvendige ressurser fra hjelpemiddelapparatet og private investorer, finner rett kompetanse til krevende prosjekter og styrker samarbeidet mellom industrirelaterte bedrifter i hele innlandet.

Gjennom vårt arbeid i BioSmia, hvor vi samler og utvikler nyskapende og framtidsrettede bioøkonomiske ideer, benytter vi også vår inkubator til forretningsutvikling og kommersialisering. BioSmia er et nasjonalt senter for markedsdrevne innovasjonsprosjekter innen bioøkonomi. Her jobber vi tett med næringslivet og andre forsknings- og utviklingsaktører for å løfte frem ideer og drive disse frem gjennom prosjekter med markedspotensial.

Klosser Inkubator er en offentlig finansiert Siva-inkubator.

Klosser Innovasjon har bred erfaring innen utviklings- og innovasjonsprosesser, og vi veileder gjerne din bedrift gjennom vår inkubator. Ta kontakt med en av våre rådgivere og be om et møte.

Vår inkubasjonsmodell er organisert på følgende måte:

inkubasjons-periode

«Inkubator er et nasjonalt vekstprogram som skal bidra til at
gründere og bedrifter med vekstpotensial lykkes med
sine ambisjoner og innovasjonsprosjekter»

Samarbeidspartnere:

 • Innlandet Fylkeskommune
 • SIVA
 • Innovasjon Norge
 • Sparebankstiftelsen Hedmark
 • Kongsvinger kommune
 • Regionrådet i Kongsvingerregionen
 • Regionale Forskningsfond Innlandet
 • Norges Forskningsråd
 • Skåppå
 • Total Innovasjon
 • 7sterke
 • NCE Heidner Biocluster
 • Green Heart Industri
 • Norwegian Wood Cluster
 • HelseINN
 • Kongsberg Innovasjon
 • Innoventus Sør
 • Kjeller Innovasjon
 • Inkubator Ås
 • Sintef Raufoss Manufakturing
 • Innoco
 • Sør-Østerdal næringshage
 • Rørosregionen næringshage
 • Landbruksdepartementet
 • m.fl.

 

© 2019 Klosser Innovasjon AS | Alle rettigheter forbeholdt | Levert i samarbeid med BITdesign.no