I over ti år har selskapet forsket for å utvikle en trepellets som kan erstatte kull, noe som er viktig for å bremse den globale oppvarmingen.

Landbrukets innovasjonspris skal deles ut for sjette gang. Prisen løfter frem og hedrer personer eller bedrifter som har turt å satse på innovasjon innen bioøkonomi. Årets nominerte til Landbrukets innovasjonspris har en ting til felles: alle satser tungt på klima og bærekraft.

Arbaflame, en av de tre nominerte til prisen, startet i 2009 med å jobbe for å utvikle miljøvennlige trepellets som kan erstatte kull. Arbaflames dampbehandlede pellets har tilnærmet samme egenskaper som kull, er vannbestandig og har høy energitetthet. De spesielle egenskapene gjør at kostnaden ved å konvertere kullkraftverket blir betydelig redusert, som er en stor fordel sammenlignet med alternative bioprodukter som eksempelvis hvit pellets.

Pelletsene til Arbaflame lages av restråstoff fra norske sagbruk, noe som er gode nyheter for skognæringen. Det unike med trepelletsene til Arbaflame er at de kan gå rett inn i forbrenningen ved dagenes kullkraftverk.

Klosser Innovasjon bistår Arbaflame i selskapets spennende ekspansjon

Ronny Olsson i Klosser Innovasjon forteller at Arbaflame sin demonstrasjonsfabrikk på Matrand i Eidskog kommune, er en av bedriftene som jobber mest med FoU i Kongsvingerregionen.

– Et av Kongsvingerregionens satsningsområder er økt utnyttelse av skogens ressurser, helst med verdiskapning lokalt. Arbaflame sitt arbeid innen FoU i regionen treffer godt strategisk i forhold til Kongsvingerregionen og Innlandet. Biprodukter fra b.l.a sagbruk blir foredlet lokalt. Langsiktige avtaler på leveranser til Europa, sikrer eksisterende arbeidsplasser samt det skapes også nye arbeidsplasser sier Olsson.

Han forteller videre at Klosser Innovasjon har over tid bistått bedriften med prosjektrelaterte oppgaver. Blant annet har Klosser bistått arbeidet med ny Europeisk miljøsertifisering for bedriften og ulike FoU-prosjekter. Klosser Innovasjon har også ledet et prosjekt med å få på plass egen produksjon av sagspon hos bedriften.

 

Les mer: Arbaflame er nominert til landbrukets innovasjonspris