Aktivo, en av våre inkubatorbedrifter, satser nå på det internasjonale markedet. Bedriften tilbyr møbler og lekeinventar for barnehager, skoler og SFO. Møblene er designet for en aktiv hverdag med varierte behov.

– Vi startet opp i 2016, og ønsker nå å øke volumet vårt med å satse internasjonalt, sier Jan Ove Rydjord Kappelslåen, produktutvikler i Aktivo. – Primærkundene er barnehager, og produktet vårt er direkte overførbart til alle barn i alle land, smiler han.

Godkjent for hele EU
Møblene er CE-merket, noe som betyr at de er godkjent til bruk i hele EU.
– Først ønsker vi å starte med Nederland, ettersom dette er et oversiktlig land og for oss som er nybegynnere er dette et bra land å starte i. Vi har også korrespondert med et par mulige distributører, sier Rydjord Kappelslåen.

– Før vi kan tilby produktene våre i Nederland, ønsker vi et eller flere fysiske møter for å se hvordan de aktuelle distributørene jobber, men på grunn av koronavirus-pandemien er det dessverre ikke mulig nå. Nå har vi litt stillstand, men vi holder kommunikasjonen med potensielle distributører varme gjennom e-poster frem til vi kan jobbe og opptre som normalt igjen, sier han. Flere av produsentene har også lockdown, noe som også setter begrensinger for avtaleinngåelser.

Reiste til leketøysmesse i Nürnberg
Når en skal satse internasjonalt, må en også oppsøke det aktuelle markedet man ønsker å satse innenfor.

– Vi startet internasjonaliserings-prosessen med å delta på en leketøysmesse i Nürnberg i 2019, der målet var å møte aktuelle distributører, forteller Rydjord Kappelslåen. – Vi traff flere interessante distributører som vi fulgte opp med e-post i etterkant av messen, fortsetter han.

– På messen deltok nærmere 2900 utstillere, og dette var første gang vi deltok på en slik messe. Neste gang har vi satt oss mål om å booke møter med distributører som vi ønsker å samarbeide med på messen. Vi opplever at det er viktig å møtes ansikt til ansikt for å bygge gode relasjoner og nettverk med de man ønsker å samarbeide med, sier han.

Unik, internasjonal mulighet
Aktivo har ikke funnet andre bedrifter som tilbyr lignende produkter utenfor Norges landegrenser.

– For å lykkes må vi klare å tilby riktig pris, finne rett distributør som tror på oss og produktet vårt, samt ønsker å bruke tid på å selge det for oss, sier Rydjord Kappelslåen. – I tillegg må vi ha på plass en god logistikkløsning som sørger for at vi får levert effektivt fra produsent til distributør, sier han.

Eli Kaspersen, medeier og konseptutvikler pedagogikk i Aktivo, på bedriftens stand på leketøysmessen i Nürnberg 2019. Foto: Aktivo

Gode råd og hjelp på veien
Rydjord Kappelslåen deler også av sine tanker og erfaringer med gründere og bedrifter som ønsker å satse internasjonalt.

– Mitt beste råd er at dere må gjøre research på land dere ønsker å starte med, og finn ut hvem som kan være gode og riktige samarbeidspartnere. Innovasjon Norge har flere utenlandskontorer og handelskamre som kan utføre research, sier han. – Videre kan det være en fordel å oppsøke messer der folk i samme bransje opptrer, tipser han.

– Vi har fått mye hjelp av Innovasjon Norge, som vi hadde en to-dagers workshop med. Fra inkubatoren i Klosser Innovasjon deltok inkubatorrådgiver Petter Høy, og prosessen var svært verdifull for oss.

– I forberedelsesprosessen til internasjonal satsing var Innovasjon Norge til god hjelp. Vi fikk gode råd til hvilke fallgruver en bør unngå med tanke på fasene en må igjennom når man skal ut i et nytt marked, forteller han.

–  Vi ser med positive øyne på fremtiden, og ser frem til å fortsette det internajsonale arbeidet når når koronakrisen er over, avslutter Rydjord Kappelslåen.

Jan Ove Rydjord Kappelslåen og Eli Kaspersen ute med lekeklossene Blokkie. Foto: Aktivo