Årlig råtner over 100.000 tonn med tyttebær i norske skoger. Samtidig importerer vi det meste av skogsbæra fra utlandet. Nå er det satt i gang et nasjonalt forskningsprosjekt som kan bidra til å gjøre det lønnsomt å plukke og selge norske bær, et prosjekt hvor Klosser Innovasjon deltar.

Målet med prosjektet er å se om det er mulig å utarbeide bær-kart, samt å få på plass modeller for å forutse kvalitet og avling. Prosjektet skal også se på prototyper for produkter og på innovasjonsmuligheter for norske ville bær. Klosser Innovasjon arbeider med å se på muligheter for å kommersialisere plukking av norske skogsbær. Derfor er vi med i dette nasjonale prosjektet, hvor to av syv forsøksfelt ligger i Hedmark, med ett i Kongsvinger kommune og ett i Rendalen kommune.

 

Foto: FORSØKSFELT: Fra venstre daglig leder Mali Hagen Røe i Klosser Innovasjon og leder John Fiskvik i Rendalen næringsforening ved en av testrutene i forsøksfeltet i Rendalen kommune, hvor tyttebæra nå begynner å bli moden.
FOTO: Stein S. Eide, NRK

Mandag ble NRK med ut i forsøksfeltet i Rendalen kommune, og du kan høre innslaget på NRK Hedmark og Oppland her.