Effektiv frakt av råstoff og ferdigvare, samt effektive løsninger for retur av for eksempel emballasje er viktig for grønn industriutvikling og økonomisk vekst.

Klosser Innovasjon har over flere år sammen med skognæringen, lokal og nasjonal industri jobbet målrettet med å få forbedre og tilrettelagt infrastruktur som forenkler grønn elektrifisert transport av råstoff og ferdigvarer. Tiltak i Kongsvingerregionen vil gi gir stor effekt for hele landet.
Les mer om saken i vedlegget fra Nationen 16. september 2019.