Den nye krisepakken fra regjeringen vil gi levedyktige bedrifter cash til å dekke faste kostnader som de ikke kommer seg unna.

– Dette handler om de som trenger cash og ikke kreditt. Ordningen skal dekke en andel av faste kostnader for bedrifter som opplever nedgang i omsetningen. De kostnadene som bedriftene ikke kommer unna, en slags kontantstøtte som er enkel å benytte og administrere, sier finansminister Jan Tore Sanner under pressekonferansen da krisepakken ble lagt fram torsdag 27. mars.

De bedriftene som er pålagt av staten å stenge ned, skal få en høyere kompensasjonsgrad. Det legges ikke opp til 100 prosent kompensasjon.

– Dette er en ordning for bedrifter som opplever stort omsetningsfall, sier Sanner, som påpeker at de har lagt vekt på at ordningen skal være effektiv, virke raskt, være digitalisert, målrettet, midlertidig og enkel å benytte og administrere.

– Dette er en helt ny ordning som vi lager nå, sier næringsminister Iselin Nybø.

Som eksempler på hvem som vil bli favnet av ordningen nevnte hun frisører som har blitt pålagt å stenge ned, og varehandelen som sliter.

Detaljer i ordningen vil komme neste fredag, og skal være operativ så snart som mulig. Ordningen vil i første omgang vare i 2 måneder. Sanner anslår at det de kommer til å bruke i størrelsesorden 10 til 20 milliarder kroner hver måned til denne ordningen.

Teknisk løsning for å få utbetalt penger er ventet å være klar om 2,5 til 3 uker.

– Omsetningssvikten er stor, produksjonssvikten er stor og noen har mistet alle inntekter over natta. Og det blir verre, sier Ole Erik Almlid i NHO. Men han påpekte at ordningen ikke kommer til å treffe alle.

 

BILDE: KRISEPAKKE: Finansminister Jan Tore Sanner la fredag fram en ny krisepakke.. Foto: Skjermbilde fra pressekonferansen