Mapei har som mål å utvikle verdensledende teknologi og kjemiske løsninger som muliggjør produksjon av sement og betong uten klimagassutslipp, og med effektive løsninger for gjenbruk av betong og betongslam.

– Vi skal derfor etablere et forsknings- og utviklingssenter som skal bli verdensledende. Vi jobber internt i det globale Mapei-konsernet for at vi ved Mapei Nordens og Baltikums hovedkontor i Nord Odal skal få et internasjonalt hovedansvar for å drive med forskning og utvikling innen teknologi for bærekraftig betong. Et viktig argument for dette, er at det som fungerer i det krevende norske klimaet, også gir store internasjonale muligheter. Den interne jobben i konsernet blir mye lettere hvis vi kan vise at dette også er viktig for oss i Norge, og at det offentlige virkemiddelapparatet er med på satsningen. For å lykkes må vi også bygge en sterk regional og nasjonal verdikjede som vil ha store ringvirkninger. Vi er jo allerede i gang med dette arbeidet, men vi ønsker å ta et større steg, sier Mapei-sjef Trond Hagerud.

Daglig leder ved Klosser Innovasjon Kongsvinger, Lars Gillund, er tydelig på at etableringen av et forsknings- og utviklingssenter innen bærekraftig betong, er en svært viktig satsing. Klosser Innovasjon bistår Mapei i dialogen med det nasjonale virkemiddelapparatet og i dialogen med det offentlige:

⁃ Mapeis satsing bidrar både til norsk industriutvikling, og vil også være et vesentlig bidrag til arbeidet med globale klimagassutslipp. Ved å bygge verdensledende kompetanse i Nord-Odal, forsterkes nye norske industrielle satsninger innen for eksempel havvind og fiskeoppdrett på land, ved at løsningene som utvikles både får lenger holdbarhet og lavere klimagassutslipp, sier Gillund.

Fra venstre: Lars Gillund fra Klosser Innovasjon og Trond Hagerud fra Mapei.

Innlandsporteføljen skal finne de grønne og innovative vinnerprosjektene med størst potensial for ny verdiskapning i Innlandet. De seks første kandidatene er plukket ut, og deriblant er Nord Odal-bedriften Mapei. Sement og betongproduksjon står i dag for 5 – 7% av verdens klimagassutslipp (CO2), og med betydelige avfallsproblemer både ved produksjon og på byggeplass.