Tross koronakrise har Klosser Innovasjon klokketro på at næringslivet også kan skape vekst gjennom innovasjon og utviklingsarbeid. Klosser Innovasjon ansetter nå en egen ressurs i Elverum som skal jobbe sammen med næringslivet og andre aktører i Elverumsregionen for å skape vekst.

Se stillingsutlysningen og søk på Finn.no

Søknadsfrist: 25. mai 2020

– Det finnens mange spennende bedrifter i Elverum og de omkringliggende kommuner med stort utviklingspotensial. Samtidig så er erfaringen vår fra andre deler av Innlandet at mange bedrifter sliter med å finne tid til å drive utviklingsarbeid. Daglig drift tar alt fokuset. Vår jobb er sammen med bedriftene å finne frem til de prosjektene med størst potensial for å skape vekst og bistå bedriftene slik at prosjektene blir realisert sier administrerende direktør Frank Larsen og utviklingssjef Lars Gillund i Klosser Innovasjon.

Klosser Innovasjon er et av Norges sterkeste innovasjons- og utviklingsmiljø med kontor i Hamar, Kongsvinger, Tynset og Grue. Klosser arbeider for å fremme kunnskapsbasert næringsutvikling i Innlandet, og gjennomfører utviklingsprosjekter i sammen med næringsliv, akademia og det offentlige. Nå skal Klosser etablere kontor i Elverum.

– Ambisjonen er at tilstedeværelse i Elverum, gjør at bedrifter og gründere i regionen lettere kan få bistand til sine vekstideer og – prosjekter. Klosser er allerede tilstede i Hamar, Kongsvingerregionen og i Nord-Østerdal. Erfaringen vår er at dette har stor betydning for det regionale næringslivet. Vi jobber med svært mange bedrifter, gründere og spennende utviklingsprosjekter i alle disse tre regionene forteller Gillund og Larsen.

Klosser søker nå en prosjektleder for å lede dette arbeidet med å styrke satsningen i Elverum og omkringliggende kommuner.

– Målet er et vi gjennom samarbeidet med det regionale næringslivet, næringsaktører som Elverum Vekst, næringssjefer og Terningen Arena skal få opp minst 20 vekstideer pr år og at vi skal bistå bedrifter og gründere med å realisere disse. Vår erfaring viser at selv om bedriftene og gründerne har gode ideer og har sterk fagkompetanse, så trenger de ofte bistand til å utvikle og gjennomføre innovasjonsprosjektene, bistand med kundeorientering og markedssegmentering, samt kobling til eksterne kompetanse- og forskningsmiljøer det er her Klosser skal bidra avslutter de.