Grunder Gry-Wibeke Odden fra Kvikne i Tynset klarte å vekke kronprinsens interesse for sine planer om innlandsoppdrett av røye. Det skjedde under H.K.H Kronprins Haakons egen gründerfrokost på Lillehammer i slutten av oktober.

Da jeg fortalte om mine planer var kronprinsens umiddelbare kommentar at han syntes det var veldig spennende at landbruket i Innlandet tok nye retninger“, sier en fortsatt oppglødd grunder Gry-Wibeke Odden fra Kvikne i Tynset.

For gjennom Klosser Innovasjons prosjekt på innlandsoppdrett av røye har Odden et mål om å få realisert røyeoppdrett på hjemgarden på Kvikne i Tynset. Målet er å ta i bruk bygningsmasse som allerede finnes på garden, og få tilpasset et oppdrettsanlegg for røye ut fra det.

Vi har en virkelig engasjert og framtidsrettet kronprins. Jeg føler meg privilegert som fikk snakke både med og for kronprinsen om prosjektet. Kronprinsen på sin side er veldig interessert i hvordan teknologien kan ta oss i en positiv retning, og han tente på begrepet røyefjøs“, sier Odden.

Kongelig frokost
Gry-Wibeke Odden fikk, «som en av Innlandets unge verdiskapere» som det høytidelig står i invitasjonen fra fylkesordfører Even Aleksander Hagen i Innlandet fylkeskommune, overraskende en invitasjon til den kongelige SIKT-frokosten.

Jeg fikk mye ros for et kult prosjekt, og at et godt grunnlag var lagt, særlig med bakgrunn i at Klosser Innovasjon allerede har igangsatt et avlsprosjekt på lokal røye“, sier Odden.

SIKT-konferansen er en årlig konferanse initiert av H.K.H Kronprins Haakon. I år var konferansen lagt til Lillehammer. Målet er å skape et møtested for unge ledere og talenter, der deltakerne kommer fra ulike sektorer og fra hele landet.

Som bildet viser hadde kronprinsen samtaler med oss alle, og bildet av oss er tatt når jeg forteller om mine planer om oppdratt av røye på garden på Kvikne. Det var tydelig under samtalen at kronprinsen synes innlandsoppdrett av røye både er innovativt og spennende“, sier hun.

Den engasjerte Kronprinsen syntes det var spennende med røye som matfisk, og la ikke skjul på at sushi er en favoritt.

Tenk når kronprinsen kan få smake sushi av røye; det er godt det“, smiler Odden.

Inkubator
Odden er nylig tatt opp i inkubasjon hos Klosser Innovasjon, og har blant annet fått lagd en video som viser ideen og tanken bak sine planer om røyeoppdrett. Inkubasjon er et nasjonalt vekstprogram som bidrar til at gründere og bedrifter med vekstpotensial får hjelp til å lykkes med sine innovasjonsprosjekter.

Videoen fenget virkelig under gründer-frokosten, og gjorde det enklere for folk å forstå planene mine. Det morsomme er at det nesten alltid kommer opp spørsmål rundt det tekniske i forhold til rørdimensjoner og størrelse på fiskekar. For meg er det fiskebiologiske vel så viktig“, sier Odden.

Som inkubator hos Klosser Innovasjon får gründere og etablerte bedrifter med vekstpotensial veiledning over tid i forhold til forretningsutvikling, produktutvikling, kompetanse og kobling til relevante kompetansemiljøer, finansiering og innhenting av kapital, samt tilgang til nettverk og samarbeidspartnere.

Nettverksbygging
Odden satte stor pris på de gode samtalene med de vel 30 gründerne som var til stede på SIKT-frokosten, samtaler som favnet både det å være gründer i Innlandet samt bærekraft, økonomi, nettverksbygging og verdiskaping.

Det er viktig med gode nettverk, også med andre gründere“, sier Odden.

Den ferske fylkesordføreren i Innlandet, Even Aleksander Hagen, innledet under frokosten og fulgte kronprinsen rundt i møtene med gründerne og under diskusjonene i gruppene.

Fylkesordføreren hadde allerede litt kjennskap til røye-prosjektet, og var veldig positiv“, sier Odden.

Selv har Odden fått innvilget støtte av Innovasjon Norge til idèavklaring, og leverte i sommer en rapport med lønnsomhetsberegning av eget RAS-konsept for røyeoppdrett i bestående driftsbygninger på garden. Nå har hun startet arbeidet med konsesjonssøknaden.

.

UNGE GRÜNDERE: Fra venstre: Linn Wold fra Linn Wold as fra Elverum, potensiell røyebonde Gry-Wibeke Odden fra Kvikne i Tynset, Luisa Arango fra Tag your shoes fra Flisa, og Kristoffer Grøtan Olsen fra Non-stop Polar. FOTO: Oppland fylkeskommune/Frøydis Haug

INTERESSERT: Grunder Gry-Wibeke Odden (i midten med ryggen til) forteller om sine planer om røyeoppdrett i driftsbygningene på Kvikne, mens fylkesordfører Even Aleksander Hagen (bak fra venstre) i Innlandet fylkeskommune og H.K.H Kronprins Haakon lytter interessert.
FOTO: Oppland fylkeskommune/Frøydis Haug