Kongsvingerregionen er en industriregion som vil bidra aktivt i den grønne omstillingen, og vi ser nå etter en prosjektleder som ønsker å være med å påvirke denne utviklingen.

Som prosjektleder vil du være ansvarlig for arbeidet med bærekraft i et spennende prosjekt på tvers av grensen mellom Norge og Sverige. Du vil få ansvar for å være med å ruste enkeltbedrifter og klynger til både å håndtere skjerpede bærekraftskrav, utforske muligheter og bidra til at det skapes helt nye sirkulære forretningsmodeller.

Industriklyngen 7sterke og Klosser Innovasjon har sammen med industriklyngen IUC Stål&Verkstad i Värmland fått et 3-årig interreg-prosjekt hvor en av hovedsatsningene er bærekraftig industriutvikling. Interreg er et program for samarbeid mellom aktører i Norge og Sverige.

Om arbeidsgiveren

Klosser Innovasjon er et kompetanse- og innovasjonsmiljø som arbeider for å skape vekst hos bedrifter i Innlandet. Vi bruker vår kompetanse til å bistå bedrifter med blant annet innovasjonsarbeid, produktutvikling, design, forretningsutvikling, digitalisering, finansiering og bærekraft. Vi er mer enn 30 medarbeidere med unik spisskompetanse innen våre satsingsområder industriutvikling, bioøkonomi og bærekraft. Som prosjektleder er du en del av avdelingen i Kongsvinger med 13 medarbeidere.

Om 7sterke
7sterke er en spennende og mangfoldig klynge i vekst. Klyngen har 98 medlemmer, med en samlet omsetning på over 11 MNOK. 7sterkes mål er å forbedre industriens rammebetingelser, stimulere til innovasjon, økt produktivitet og kompetanseutvikling hos medlemmene. I tillegg skal 7sterke bidra til å markedsføre både medlemmene og Kongsvingerregionen som industriregion. 7sterke samarbeider tett med ulike regionale, nasjonale og internasjonale partnere. Sammen med dem utvikler og realiserer vi klyngebaserte utviklingsprogram for medlemmene, kompetansetilbud som er relevante for industrien og innovasjons- og FoU-prosjekter på tvers av bedrifter, forskningsinstitusjoner og andre partnere

Ønsker du du å søke?

Les mer om stillingen her: https://www.finn.no/301894999

Søknadsfrist er 22. mai 2023 og kontorsted er Kongsvinger.

Som prosjektleder skal du

 • Sammen med svenske og norske partnere, være med å utvikle og gjennomføre programmer for utvikling av bærekraftig industri.
 • Etablere og utvikle bedriftsrettede aktiviteter knyttet til bærekraft – i samarbeid med øvrige prosjektpartnere og industrien.
 • Ha tett dialog med bedrifter, både på norsk og svensk side, om bærekraft
 • Initiere og følge opp bedriftsrelaterte prosjekter innenfor bærekraft og sirkularitet.

Vi ønsker en prosjektleder med følgende kvalifikasjoner og egenskaper:

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning (økonomi, teknologi, industriell produksjon, organisasjon/ledelse).
 • Spesialisering innenfor bærekraft (utdanning eller arbeidserfaring).
 • Evne til å arbeide både strategisk og operativt – selvstendig og i team.
 • Erfaring med å rigge og lede prosjekter og prosesser.

Hvis du ikke har utdanning eller erfaring innen bærekraft, må du være villig til å ta relevant utdanning/skolering innen relativt kort tid.

Personlige egenskaper

 • Relasjonsbygger – både i industrien, med andre klynger, myndigheter mm.
 • Gode samarbeidsevner (skal kunne søke muligheter og realisere løsninger i samarbeid med andre).
 • Trives med å jobbe i team og i prosjekter.
 • Evne til å skape tillit både hos partnere og kollegaer.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter – skriftlig og muntlig.

Vil du vite mer: Ta gjerne kontakt med Lars.

Lars Gillund

Stilling: Daglig leder Kongsvinger
Telefon: 976 88 496
E-post: lars@klosser.no

Lars er utdannet organisasjonssosiolog (cand.polit) ved NTNU, med etterutdanning innen innovasjon og kompetanseledelse.

Som daglig leder på Kongsvinger er han i tillegg ansvarlig for regionale utviklingsprosjekter i Klosser Innovasjon. Lars har jobbet med organisasjonsutvikling, innovasjon og strategisk kommunikasjon hele sitt yrkesaktive liv, og har hatt ansvar for mange store utviklingsprosjekter. Han har åtte års topplederfaring fra Kongsvinger kommune, og flere års erfaring som prosjektsjef for regionale utviklingsprogram med svært sterke resultater.

Han har spisskompetanse innen ledelse av komplekse utviklings- og innovasjonsprosjekter, endringsledelse, ledelse av strategiprosesser, strategisk kommunikasjon, teambygging, organisasjonsutvikling og myndighetskontakt.

Lars Gillund

Daglig leder Kongsvinger
Telefon: 976 88 496