I høst har fire bedrifter deltatt på vårt Klosser Resiliens-program for klynger. Gjennom fire workshops og feltstudier har bedriftene Forestia, Moelven Våler, Solør Renovasjon og Nittedal Torvindustri utviklet mange nye sirkulære innovasjonsideer på tvers av bedriftene.

På slutten av siste workshop ble tre av de beste konseptene presentert for et panel bestående av Per Gunnar Sveen (Innlandet Fylkeskommune),  Beate Follestad (Innovasjon Norge) og Frank Larsen (Klosser Innovasjon).

Det ble tommelen opp og gode råd på veien videre for forretningsutvikling. Og bedriftene selv – ja, de har gjort bærekraft til innovasjonskraft – bokstavelig talt!

 

Dette sier deltakerne:

-Jeg er mektig imponert over Klosser sitt arbeid, og ikke minst forberedning og sammensetning av workshop hver eneste gang. Dette har vært moro å få være med på og det har kommet meget gode prosjekter ut fra dette samarbeidet. Så tusen takk for at vi fikk muligheten til å være med på noe slikt unikt opplegg. Roger Bekkemoen,  avdelingsleder i serviceavdelingen Forestia

-Jeg syns opplegget har vært veldig lærerikt. Gode hjelpemidler og god support fra dere i Klosser. For mitt vedkommende var det også nyttig å bli kjent med flere kollegaer i Solør-regionen, og som igjen kan bidra til en kortere vei for samarbeid på tvers av virksomheter. Ole Enok Skjellestad, daglig leder Solør Renovasjon IKS

-Klosser Resiliens har gitt oss mulighet til, på en strukturert og tilpasset måte, å nærme oss viktige utfordringer i arbeidet med å gjøre vår bedrift mer bærekraftig. Gjennom gode diskusjoner med andre bedrifter i nærområdet, har vi fått viktige innspill som gjorde oss i stand til å se utfordringer fra nye synsvinkler og finne løsninger som ikke lå oppe i dagen. Knut Berg, daglig leder Moelven Våler

-Hva mener vi med bærekraft, grønne skiftet eller noe av de andre fine ordene? Er et ord eller handling??? I Sirkulære Solør er vi i hvertfall mye mer opptatt av handling. Handling som skaper fremtidige verdier og økt sysselsetting. Ord og prat får andre drive med. Derfor har vi valgt å samarbeide med Klosser Innovasjon. Espen Svenneby, fabrikksjef Forestia

Hele gruppen samlet etter siste workshop.

Prosessen har vært levert av Brit Rønning Johansen, Ida Marie Huse Guldbrandsen og Regine Behrens Dyreng i Klosser med god assistanse fra Arild Lande og Anne Kristine Rossebø i Våler og Åsnes kommuner. Kristian Bakke Haugen og Jannicke Mykestue fra Klosser har bidratt som moderatorer i workshopene.

Her kan du lese om Klosser Resiliens-programmet.

Workshop med fire personer