I et ambisiøst steg mot økt bærekraft i industrien, planlegger SCHÜTZ Nordic å investere i et nytt, avansert renseanlegg som vil åpne for mer effektiv gjenbruk av plast i fremtidige produkter.

– Ambisjonen er å ta en ledende rolle i Norden på resirkulering av plast gjennom å etablere et avansert vaskeanlegg med innovativ renseteknologi, forteller Erik Platek, adm.dir. i SCHÜTZ Nordic AS.

Resirkulere IBC

Med hovedkontor for Norden lokalisert i Kongsvinger, representerer SCHÜTZ Nordic det tysk-eide konsernet SCHÜTZ som spesialiserer seg på produksjon av den industrielle plastemballasjen kalt IBC. SCHÜTZ Nordic er i dag markedsledende leverandør av emballasjen til det nordiske markedet.

SCHÜTZ Nordic har allerede et retursystem for IBC-er, hvor brukte containere samles inn kostnadsfritt fra kundene. Ny teknologi og kunnskap vil gjøre det mulig for bedriften å utøke sin kapasitet til å resirkulere plast på en helt ny og unik måte.

12 millioner kroner

Innovasjon Norge har bevilget tilskudd på til sammen 12 millioner kroner til etableringen. 6 millioner bevilges fra den distriktsrettede tilskuddsrammen, som Innovasjon Norge disponerer på oppdrag fra Innlandet fylkeskommune, og de resterende 6 millionene bevilges fra ordningen med Grønt Investeringstilskudd.

PRODUKSJON: I fremtiden skal flere av plastbeholderne som til daglig produseres ved Schütz Nordics anlegg på Kongsvinger, bestå av resirkulert materiale. Fra venstre Lars Gillund (Klosser Innovasjon), Erik Platek (Schütz Nordic), Sverre Bjørnstad (Innovasjon Norge) og Morten Birkelund (Klosser Innovasjon).

Med det nye anlegget er ambisjonen til SCHÜTZ å kunne benytte all returplasten i produksjon av nye produktområder.

– På den måten holdes plasten i kretsløpet og behovet for mengden plast som går til forbrenning reduseres betraktelig. Der vi i dag bruker jomfruelig plast, håper vi med denne teknologien å kunne bruke resirkulert plast som en erstatning. Dette er sirkulærøkonomi i praksis, og er et betydelig bidrag til reduksjonen av CO2-utslipp, sier Platek.

Kommende EU-krav

Platek forteller at markedet for resirkulert plast er stort. Dette skyldes blant annet kommende EU-krav om 30 prosent innblanding av returplast i produkter. Platek er overbevist om at kompetansen som utvikles i Kongsvinger kan bidra til å finne nye løsninger også for annen type plast.

Klosser har bidratt

Morten Birkelund i Klosser Innovasjon har bidratt i søknadsprosessen og han er klar på at prosjektet er et viktig bidrag både til miljøet og til industriutviklingen i Kongsvingerregionen.

– SCHÜTZ er en av bedriftene i vår region som tar et tydelig miljøansvar. Plast er et materiale med unike kvaliteter og som er vanskelig å erstatte når det gjelder lagring av for eksempel medisin og kjemikalier. Det at SCHÜTZ finner løsninger som sørger for å ta materialet inn i nye produkter igjen er derfor svært bra og et viktig skritt på veien til redusert forbruk.

Innovasjon Norge støtter opp

Innovasjon Norge som støtter prosjektet er opptatt av viktigheten av å finne sirkulære løsninger:

– Vi er avhengig av at bedrifter i Innlandet og Norge tar steget fra bruk-og-kast-økonomi til en økonomi hvor vi gjenbruker ressursene. Dette prosjektet er et svært godt eksempel på at industrien tar ansvar og leverer fremtidsrettede løsninger, sier direktør i Innovasjon Norge Innlandet, Sverre Bjørnstad.

Svært fornøyd

Erik Platek (bildet til høyre), adm.dir. i SCHÜTZ Nordic AS, er svært fornøyd med samarbeidet både med Klosser Innovasjon og Innovasjon Norge, og roser aktørene for å være offensive i sitt arbeid med å bidra til en bærekraftig industri.

dette er et bilde av erik

IBC står for Intermediate Bulk Container, og er typisk en stor beholder av plast med rette kanter beskyttet av et stålbur, plassert på pall av tre, plast eller stål.