Programmerer og daglig leder Ole Albert Dalen i GIT har videreutviklet applikasjonen ELI, som forenkler jobben med elektroprosjektering i bygg.

Fra sitt inkubator-kontor hos Klosser Innovasjon på Tynset jobber Dalen fortløpende med utvikling av applikasjonen ELI, som er en forkortelse for Elektroinstallasjon. Og han ser store fordeler med å være inkubatorbedrift.

– Det fine med å være en del av inkubatoren er at jeg alltid har tilgang på ulik kompetanse. Det er enkelt å få veiledning og gode råd. Jeg setter også stor pris på å være i et kontorfellesskap med andre bedrifter, selv om jeg så klart savner noen å diskutere faget mitt med, sier Dalen.

Målet hans er vekst og utvikling for bedriften, som nå vurderer å ansette en elektroingeniør.

– Jeg skulle gjerne hatt med meg en elektroingeniør som liker å prosjektere, sier Dalen, som ser at dette ville utfylt tilbudet slik at bedriften hadde fått flere bein å stå på.

Dalen tok over bedriften GIT i 2015, etter at han hadde vært programmerer for bedriften i ti år.  Det var Oliver Wold som startet bedriften og oppbyggingen av elektroapplikasjonen ELI i 1986. Wold er fortsatt med som mentor, rådgiver og kursholder.

Norsk applikasjon
ELI er en norsk applikasjon for elektroprosjektering som gjør at man kan lage komplette tegninger for alle typer elektroinstallasjoner i CAD. CAD er en mye brukt programvare laget for utforming av prosjekterings- og byggeprosjekter. Applikasjonen ELI passer for rådgivere, energiverk, elektroentreprenører, industri- og produksjonsbedrifter, FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) og skoler.

– Med ELI kan man produsere komplette tegninger for ulike elektroinstallasjoner. Programmet inneholder symboler og rutiner for tegning av elektroplantegninger for alle elektrofag, skjemaer, branndokumentasjon, flyplassbelysning, utstyrsplassering og en miniarkitekt tegnepakke, forteller Dalen.

Fra tegningene kan man gjøre mengdeberegninger. Beregningene kan overføres til regneark eller til andre verktøy som Focus Anbud, ISY Beskrivels eller OptiWin.

FLERE: – Med applikasjonen ELI kan man lage komplette tegninger for alle typer elektroinstallasjoner i CAD, forteller programmerer Ole Albert Dalen i GIT, som jobber hardt for enda flere kunder.

Spurte kundene
Dalen har tidligere mottatt markedsavklaringstilskudd fra Innovasjon Norge, som blant annet gikk til å gjennomføre en markedsundersøkelse.

– Ofte tror man mye rundt kundenes behov, men det er bedre å vite enn å tro, konstaterer Dalen.

Kundeundersøkelsen viste blant annet at kundene hans ønsket seg videoer som forklarte bruken av applikasjonen, og Dalen har tatt kundene på ordet. Nå har han produsert flere videoer som forklarer og viser programvaren, og som ligger tilgjengelig på nettsiden.

– Hvorfor bruke ELI? Fordi kunden da kan spare penger på å kjøpe programvaren som trengs, uten at det går på bekostning av kundesupport og opplæring. I tillegg er dette tilpasset det norske markedet og følger Norsk standard, sier Dalen.

Forskning og utvikling
Nå jobber han med å lage tredimensjonale objekter i AutoCad slik at de blir parametrisk riktige. Her har han søkt og fått tilsagn om Skattefunn-midler.

– Det er viktig med både forskning og utvikling underveis, og det er noe jeg prioriterer, sier Dalen.

Skattefunn støtter forsknings- og utviklings-prosjekter i små- og mellomstore bedrifter og gis i form av skattefradrag. For 2020 er fradraget på 19 prosent av prosjektkostnadene.

Dalen kjører også en del kurs, mest via web, men også ute hos kundene som finnes over hele landet.

– Per nå har jeg 70 aktive bedrifter som kunder, som har til sammen 250 lisenser, sier Dalen.

Han ser fortsatt et stort potensial innenfor en dreining mot BIM (Building information Modeling) for større bygg og statlige bygg.