Klosser innovasjon jakter private investorer til et landbasert oppdrettsanlegg for røye, som etter planen skal stå klart i Kongsvinger i løpet av 2021.

Illustrasjonsfoto røyeoppdrett. (FOTO: NRK)

Gjennom prosjektet Arctic Red har Klosser Innovasjon allerede i flere år jobbet med forskning og avl på arktisk røye på Rena. Nå planlegger de et nasjonalt kompetanse- og avlssenter for landbasert oppdrett av røye i Kongsvinger.

Målet er at innlandsoppdrett av røye skal bli en ny vekstnæring for Innlandet.

– Røye er godt egnet til oppdrett. Den tåler å stå tett, er lite utsatt for sykdom og er en velsmakende matfisk. Her er det gode kommersielle muligheter for å produsere både i middels og stor skala, sier administrerende direktør Frank Larsen i Klosser Innovasjon.

Fokus på avl

Anlegget i Kongsvinger skal drive forskning og stamfiskproduksjon, og blir dessuten base for et kommersielt oppdrettsanlegg av røye. Det siste skal private investorer skal være ansvarlige for driften av. Rollen til Klosser Innovasjon er å legge til rette for næringssatsing.

Planen er å bygge opp et nasjonalt kompetansesenter med fokus på avl. Klosser Innovasjon har allerede genetisk kartlagt røye fra seks forskjellige vassdrag, og skal bruke materialet til å forske videre.

– Se bare hvor stort lakseoppdrett er blitt i løpet av noen få tiår. Målet er naturligvis ikke å bli like store som laksenæringen, men dette anlegget kan bli fundamentet for en voksende landbasert oppdrettsnæring i Innlands-Norge, sier Larsen. Ved at fisken oppholder seg i tanker er det heller ikke samme risiko for sykdomsspredning som i havbasert oppdrett.

Landbasert oppdrett

Mens Klosser innovasjon skal stå for forskningen og stamfiskproduksjonen, er det private investorer som skal drifte det kommersielle oppdrettsanlegget for røye. Planen er å få til et spleiselag av investorer i kombinasjon med statlige tilskuddsordninger.

Landbasert oppdrett av røye er et alternativ både i småskalaproduksjon (20-50 tonn i året) eksempelvis for bønder, eller for mer industriell produksjon i langt større kvanta (300-400 tonn i året). – I nord er det flere eksempler på begge deler, men i vår region er dette bokstavelig talt upløyd mark – selv om nærheten til markedet, gode grunnvannsforhold og flere andre faktorer tilsier at forutsetningene for å lykkes her så absolutt er til stede, sier Larsen.

10-15 ansatte

Larsen estimerer at anlegget i Kongsvinger vil sysselsette mellom 10 til 15 ansatte. – Et oppdrettsanlegg er jo tilnærmet fullautomatisert, men noen til å overvåke i det daglige må selvsagt til. Dessuten må noen slakte og pakke fiskeproduktene, og til avlsstasjonen trengs det fagfolk for å forske og analysere resultater, sier han.

Kongsvinger-ordfører Sjur Strand (Ap) har stor tro på satsingen.
– Vi trenger nyskapning når det gjelder næring og arbeidsplasser, og ikke minst en mer bevisst utnyttelse av ressursene som faktisk finnes i vår region. Dette er uhyre spennende, og noe vi ønsker å stimulere til vekst innenfor, sier han til avisa Glåmdalen, og påpeker at satsingen er midt i blinken for regionens uttalte ønske om å være Norges grønne hjerte.