Norges Største Reunion ble gjennomført i Kongsvinger 1. februar. Arrangementet var et kickoff for arbeidet med å bygge et sterkere omdømme og gjøre det enklere for næringslivet i Kongsvingerregionen å få tilgang på kompetent arbeidskraft.

Tilbakemeldingene fra næringslivet er utelukkende positive. Bedriftene rapporterer om at de kom i dialog med mange utflytter og ny-innflyttede med relevant kompetanse. Hele 50 bedrifter og kommuner viste seg frem på stand og presenterte sine karrieremuligheter og vekststrategier. Mellom to og tre tusen mennesker besøke messeområdet på lørdagen.

– Vi opplever virkelig at vi fikk til det vi hadde ambisjoner om forteller daglig leder i Klosser i Kongsvinger, Kjersti Wangen. Bedriftene var offensive og skapte et tydelig bilde av en region i vekst. Tilbakemeldingene vi har fått viser at mange kom i kontakt med flere med relevant kompetanse. I tillegg til utflytterne som kom på besøk fikk mange av innbyggeren lære mer om regionen, og på den måte får vi flere ambassadører som snakker varmt om regionen fortsetter hun.

Nå som kickoffet er gjennomført vil Klosser Innovasjon lede det videre arbeidet med omdømmebygging og kompetanserekruttering. Prosjektet har en varighet på to år.

– Først og fremst må vi følge opp alle de unge voksne som kom på stand i forbindelse med Reunionen. De vil bli fulgt opp både gjennom generell informasjon om regionen og konkret informasjon om ledige stillinger som passer deres kompetanse. Vi vil også fortsette å fortelle gode historier om regionen og mulighetene, samt jobbe med å nå ut til enda flere unge voksne forteller Wangen.

Hun er helt klar på at dette arbeidet er avgjørende viktig for regionen, da påfyll av kompetent arbeidskraft er nødvendig for at næringslivet skal opprettholde konkurransekraft og skape vekst.