Den Hamar-baserte agritech-startupbedriften Digifarm, som er inkubator-bedrift hos Klosser Innovasjon, bruker kunstig intelligens (KI) og satellittdata for å revolusjonere avlingsoptimalisering. I 2022 sikret de seg nærmere 6 millioner euro i tilskudd og egenkapital fra EU-programmet EIC Accelerator, og har nå etablert seg i 23 land. I juni er prosjektet ferdig, og denne uken besøkte selskapet NCE Heidner Biocluster sammen med sin prosjekt-kontakt fra European Innovation Council (EIC) for å dele av sine erfaringer.

EIC Accelerator er et program for bedrifter med stort potensial for å skape vekst og arbeidsplasser. Programmet tilbyr finansiering på inntil 17,5 millioner euro, fordelt på tilskudd og egenkapital. I tillegg får bedriftene tilgang til et nettverk av mentorer, investorer og andre partnere.

6 millioner euro i finansiering
Digifarm fikk i 2022 6 millioner euro i finansiering fra EIC Accelerator. Prosjektet strekker seg over 24 måneder, og i år avslutter Digifarm prosjektperioden.

Selskapet benytter avansert KI-teknologi til å analysere satellittbilder og jordbruksdata, noe som gir bønder verdifull innsikt for å optimalisere avlingene sine. På sikt kan dette føre til økt avkastning, redusert bruk av gjødsel og plantevernmidler og en mer bærekraftig matproduksjon.

– Vi har svært positive erfaringer med EIC Accelerator-prosjektet. EISMEA (EU Innovation Council and SMEs Executive Agency) jobber veldig tett med porteføljeselskapene i EIC Accelerator-programmet gjennom å tilby «Business Accelerator Services» som fast track inn i programmer som Cassini Business Accelerator (EUSPA), samt matching og intro til investorer gjennom Dealflow, noe som har hjulpet oss å få på plass nye kunder, samarbeidspartnere og investorer, sier Nils Helset, daglig leder og gründer i Digifarm.

– Det som også har vært veldig positivt, er at rapporteringen gjennom prosjektet har vært ganske enkel, noe som hjelper startups som oss med å fokusere på å bygge løsningen vår og kommersialisere den, forteller gründeren.

Verdifull støtte
– Støtten vi har mottatt fra EIC Accelerator til prosjektet vårt CropCloud har vært utrolig viktig for oss og har hjulpet oss bygge og kommersialisere løsningen, sier Helset.

– Ettersom vi jobber med kunstig intelligens og satellittdata for å optimalisere avlinger, hadde vi til å begynne med svært komplekse teknologiske utfordringer. Og da var det avgjørende for vår suksess å ha tilgang til finansiering uten utvanning av eierskap, samt å kunne redusere risiko for løsningen i prosjektperioden, understreker Helset.

Ser videre fremover
– Vi startet prosjektet i juni 2022, og i juni i år er vi ferdig, sier Helset.

– Gjennom det 24 måneder lange prosjektet har vi løftet vår teknologiske modenhetsgrad fra TRL 6 til TRL 9, noe som resulterer i en skalerbar løsning, sier Helset.

I dag har Digifarm 50 kunder fordelt over 23 land, og målet nå er å fortsette å vokse og ekspandere til nye markeder. Ambisjonen er å bli en global leder innen agritech. Gjennom EIC Accelerator-prosjektet har Digifarm også sikret seg investering fra EIB (European Investment Bank) som vil støtte dem i deres skaleringsfase.

EIC Accelerator: en mulighet for innovative norske SMB-er
EIC Accelerator kan være et verdifullt verktøy for innovative SMB-er. Programmet kan tilby bedriftene den støtten de trenger for å lykkes i det globale markedet.

– EIC Accelerator er åpen for innovative bedrifter fra alle bransjer, sier Linn Dybdahl, EU-rådgiver i NCE Heidner Biocluster. Hun har hjulpet flere av klyngens partnervirksomheter i søknadsprosessen.
– EIC Accelerator kalles «Champions league» for bedrifter, og er en krevende konkurranse å nå opp i. Derfor er det ekstra moro når spennende bedrifter som Digifarm klarer nettopp det, sier Dybdahl.

– Bedriftene må oppfylle en rekke kriterier. Det må være en liten eller mellomstor bedrift som har en innovativ tjeneste eller produkt. Videre må bedriften være definert som «deep tech», bidra til å løse ett eller flere av FNs bærekraftsmål, samt ha stort potensiale for å skape arbeidsplasser og vekst, forklarer EU-rådgiveren.