Norges ledende næringsklynge innen grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon, Heidner Biocluster, ble torsdag 8. november tildelt status som Norwegian Centres of Expertice (NCE).

– I Norge anslås det at vi kan mer enn tredoble verdiskapingen knyttet til bioøkonomien de neste 30 årene. Gjennom tildeling av NCE-status vil klyngen vår får ansvar for å lede arbeidet med en utvikle den grønne bioøkonomien, sier styreleder og administrerende direktør i Norsvin Olav Eik-Nes og Kristiane Haug Berg som er daglig leder i Heidner Biocluster.

Skal styrke medlemsbedriftenes konkurransekraft
NCE Heidner Biocluster har som mål å styrke bedriftenes konkurransekraft i et internasjonalt marked. Dette skal oppnås gjennom samarbeid mellom medlemsbedriftene i klyngen.

– Medlemsbedriftene i NCE Heidner Biocluster har sammen definert fire fokusområder; internasjonal kommersialisering, bærekraft, ny muliggjørende teknologi og innovasjon. Som NCE-klynge får Heidner Biocluster en grunnfinansiering på fem millioner kroner i året de neste fem årene. Dette betyr at vi kan jobbe offensivt med de fire satsningsområdene, sier Eik-Nes og Haug Berg.

Økt vekst og nye kompetansearbeidsplasser
– NCE-statusen vil bidra til flere kompetansearbeidsplasser og økt verdiskaping i norsk landbruksbasert bioøkonomi. En voksende befolkning globalt og økt etterspørsel etter bærekraftig mat utgjør markedsmuligheter for bedriftene både gjennom eksport av mat og teknologi, sier styrelederen.

NCE Heidner Biocluster er den første klyngen i Hedmark som får denne statusen. Klosser innovasjon (tidligere Hedmark Kunnskapspark) er administrasjon for NCE Heidner Biocluster. Klosser Innovasjon har også ansvar for de nasjonale verktøyene bioøkonomisenteret BioSmia og inkubator som blir viktig for å ta ut det store potensialet i klyngen.

Omsetning på 66 milliarder kroner
NCE Heidner Biocluster består av nærmere 50 bedrifter og forskningsinstitusjoner innen verdisirkelen fra genetikk og bioteknologi til mat til restråstoff og fôrutvikling. Samlet utgjør klyngen en omsetning på over 66 milliarder norske kroner.

– Bioøkonomi er et satsingsområde i Hedmark, og regionen har fortrinn som kan sette Innlandet i førersetet for utvikling av grønn bioøkonomi i Norge. Mye av verdiskapningen innen jordbruksbasert industri foregår i en Heidner-bedrift, både regionalt og nasjonalt, forklarer klyngelederen.

Samarbeid mellom blå og grønn bioøkonomi
I tillegg til samarbeid mellom de grønne bedriftene, mange med lokalisering i Innlandet, blir samarbeidet med blå sektor en del av det viktige arbeidet fremover.

– Det foregår allerede mye spennende utvikling innen blå og grønn sektor, og vi ønsker å koble de dyktigste folkene og dele den beste kunnskapen på tvers av sektorene. Vi tror på at dette vil utløse potensialet for økt bærekraftig verdiskaping , forteller klyngeleder Haug Berg.

Stort løft for Innlandet
Klyngeprosjektet har i 2018 blitt finansiert med midler fra Hedmark Fylkeskommune.
– Dette er fantastisk gode nyheter og en stor annerkjennelse for bedriftene som over år har utviklet klyngen. Politisk vil dette også gi ekstra kraft mot nasjonale myndigheter for å videreutvikle god politikk for bioøkonominæringene, sier Thomas Breen, næringsråd i Hedmark Fylkeskommune.

Også Innovasjon Norge har vært en viktig støttespiller for utviklingen av klyngen.
– NCE-statusen betyr veldig mye for Innlandet og for Norge. NCE Heidner Biocluster representerer et område hvor vi i Innovasjon Norge mener det er et stort markedspotensial. Det står stor respekt av at klyngen har kommet igjennom dette trange nåløyet – med høy nasjonal konkurranse, sier Anne Morset i Innovasjon Norge Innlandet.
– For NHO er dette er merkedag. Vi vet hvor mye en NCE-status betyr for næringslivet, og er sikre på at dette vil gi Innlandets næringsliv et markant løft, sier Jon Kristiansen administrerende direktør i NHO Innlandet.

Om NCE
Det nasjonale klyngeprogrammet som tildeler NCE, eies av Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA. Programmet skal bidra til å målrettet, forbedre og akselerere pågående utviklingsprosesser i NCE-klyngene.

NCE-nivået retter seg mot dynamiske næringsklynger, som har etablert systematisk samarbeid og har potensiale for vekst i nasjonale og internasjonale markeder.

 

Bilde: Norwegian Innovation Clusters lanserer nye klyngenettverk 2018 på Det Gamle Museet i Oslo. Fra venstre: Kristiane Haug Berg, klyngeleder NCE Heidner Biocluster, styreleder NCE Heidner Biocluster Olav Eik-Nes, Norsvin, styremedlem Idun Christie, Graminor, André Monsrud, Felleskjøpet Agri, næringsminister Thorbjørn Røe Isaksen, Linn Dybdahl, prosjektleder NCE Heidner Biocluster, Brit Rønning Johansen, prosjektleder NCE Heidner Biocluster, Karina Hauge Johansen, prosjektleder NCE Heidner Biocluster, styremedlem Sverre Bjørnstad, GENO og styremedlem Mogens Lund, NIBIO. Foto: TOM HANSEN / Innovasjon Norge